PREUSMERITEV SEKUND

Paketna ponudba

Različne oblike financiranja z vključenimi storitvami.

Citroën Financiranje vam ponuja različne možnosti, kjer lahko v financiranje vključite tudi storitve, ki so neposredno povezane z uporabo in vzdrževanjem vozila.

Paketno financiranje

Poleg financiranja lahko v paket vključite:

  • vzdrževanje vozila,
  • podaljšano jamstvo,
  • letne/zimske pnevmatike,
  • nadomestno vozilo,
  • zavarovanje vozila,
  • registracijo vozila.

PREDNOSTI:

  • možnost stalnega prilagajanja tehničnim spremembam in inovacijam ter uporaba najsodobnejših tehnologij, s čimer se prilagajate spremembam na trgu, 
  • prilagodljivost vašim zahtevam in željam,
  • prihranek likvidnih sredstev, ker za uporabo plačujete le mesečne najemnine; sredstva, ki bi jih namenili za nakup vozila, so tako prosta in na razpolago za naložbe ali poslovne odločitve, 
  • bilanca uspeha ni obremenjena z vozilom, saj se ga ne vodi kot lastno osnovno sredstvo ter se posledično ne obračuna amortizacije in stroškov investicijskega vzdrževanja.


Top