To spletno mesto uporablja piškotke. Z nadaljevanjem navigacije po tem spletnem mestu nam dovoljujete, da uporabljamo piškotke.

Preberite več o piškotkih

PREUSMERITEV SEKUND

Trajnostni Razvoj

INOVACIJE IN ČISTE TEHNOLOGIJE

Vse od začetnih faz razvojne zasnove in pri vsaki etapi življenjskega cikla vozil si Citroënove ekipe prizadevajo čim bolj omejiti vpliv njihovih vozil na okolje.

Z osredotočanjem na ekološko zasnovo si Citroën prizadeva ostati en korak pred drugimi na področju trajnostne mobilnosti in se ne zadovolji s tem, da njegova vozila zgolj ustrezajo okoljevarstvenim predpisom.

Citroën tako posveča zelo velik del svojih prizadevanj iskanju čistih tehnologij, ki pripomorejo k zmanjšanju ekološkega odtisa svojih vozil.

Zmanjšanje porabe goriva in emisij

Citroën ponuja pester izbor tehnoloških rešitev za znižanje porabe goriva in zmanjšanje emisij škodljivih izpušnih plinov.

Motorji z notranjim zgorevanjem

Citroën - Trajnostni razvoj - Motorji z notranjim zgorevanjem

Citroën si nenehno prizadeva za optimizacijo svojih pogonskih sklopov z notranjim zgorevanjem, tako bencinskih kot tudi dizelskih (na primer s promoviranjem razširjene uporabe sistema Stop & Start).

Hibridne tehnologije

Citroën - Trajnostni razvoj - Hibridne tehnologije

Pri popolnoma hibridnem pogonskem sklopu Hybrid4 je Citroën združil zmogljivosti dizelskega motorja HDi s kakovostnimi lastnostmi električnega pogona.

Vozila na električni pogon

Citroën - Trajnostni razvoj - Vozila na električni pogon

Citroën C-ZERO in Citroën Berlingo Electric – kot gospodarska različica – sta opremljena s motorjem na 100 % električni pogon za odgovorno mobilnost v mestnem okolju.

Zeleni materiali

Z izrazom "zeleni materiali" označujemo naslednje tri družine materialov:

 • materiali iz reciklirane plastike, 
 • materiali naravnega izvora (les, rastlinska vlakna itd.), 
 • materiali iz biovirov (polimeri, ki ne izhajajo iz petrokemične industrije temveč iz obnovljivih virov).

Njihova uporaba ponuja več prednosti:

 • zmanjšanje uporabe plastičnih materialov fosilnega izvora, 
 • promoviranje razvoja dejavnosti za recikliranje plastičnih materialov.

Leta 2008 si je Citroën zastavil ambiciozen načrt, s katerim je do leta 2012 povečal odstotek takoimenovanih zelenih materialov skupne mase polimerov v vozilih na približno 20 %. Leta 2007 je le-ta v povprečju znašal 6 %.

zeleni materiali

OKOLJEVARSTVENA POLITIKA NAŠIH TOVARN

Za proizvodnjo vozil z nizkimi emisijami Citroën potrebuje proizvodno bazo, ki je sposobna učinkovito upravljati lastne vplive na okolje in poiskati odgovore na ključne okoljske izzive:

 • dati svoj prispevek v boju proti globalnemu segrevanju,
 • omejiti onesnaževanje vključno z izpusti v vodne vire in ozračje,
 • varstvo okolja, bioraznolikost in omejitev uporabe naravnih virov, predvsem vode,
 • zmanjšanje količine odpadkov in bolj učinkovita ponovna uporaba odpadkov.

Certifikat ISO 14001

Postopek za pridobitev certifikata, ki je stekel pred več kot desetimi leti, je zdaj dosegel zrelost. Danes imajo vsi proizvodni obrati pridobljen certifikat ISO 14001.

Za pridobitev tega standarda (podeljuje se od leta 1996) je treba predvsem uvesti nadzor postopkov, kontrolo in merjenje vplivov procesov na okolje.

Za ravnanje v skladu s tem standardom morajo vsi člani osebja opraviti ustrezno izobraževanje.

Citroën - Trajnostni razvoj - Certifikat ISO 14001

Varstvo okolja

Citroën - Trajnostni razvoj - Varstvo okolja

Vsak Citroënov obrat uporablja zelo individualen pristop do prilagojenega vodenja svoje bioraznolikosti. Nekaj primerov:

 • Rennes (Francija) in Madrid (Španija) razpolagata s svojim florističnim inventarjem za prilagojeno vodenje svojih zelenih površin.
 • Porto Real (Brazilija) in Sochaux (Francija) sta rehabilitirala območja, kamor so posadili avtohtone rastline.
 • Gozdovi okoli obratov La Ferté Vidame in Belchamp (Francija) so del trajnostnega nadzora in vodenja ter imajo pridobljen certifikat PEFC (Pan-European Forest Certification).
 • Sevel Nord (Francija) je dal pobudo za postavitev 45 čebeljih panjev. Ta pristop je dober pokazatelj stanja narave v obratu in v njegovi neposredni okolici.

Ravnanje z okoljem

Mreža Citroën se je ravnanju z okoljem obvezala s tremi ključnimi kriteriji:

 • ločevanje odpadkov zaradi ponovne uporabe in zbiranje avtomobilskih odpadkov v mreži s strani pooblaščenih organizacij,
 • zakonodajna skladnost mreže z nacionalnimi in evropskimi uredbami,
 • sledenje z namenom spremljanja življenjske faze odpadkov in zagotovitev njihovega ustreznega recikliranja.
Citroën - Trajnostni razvoj - Ravnanje z okoljem

Zbiranje in vodenje

Citroën - Tajnostni razvoj - Zbiranje in vodenje

Pred več kot petnajstimi leti je mreža Citroën uvedla organizacijo za zbiranje in obdelavo izrabljenih vozil kot del pristopa za varstvo okolja.
Zbiranje in razvrščanje odpadkov iz dejavnosti vzdrževanja in popravil sta organizirana v skladu z metodami za vodenje izrabljenih izdelkov.

Odstranjevanje onesnaževalcev

Citroën - Trajnostni razvoj - Zmanjšanje onesnaževanja

Med razvojno zasnovo vsakega vozila se upošteva tudi etapo odstranjevanja onesnaževalcev iz vozil po koncu njihove življenjske dobe.
Na primer: najnižja točka posode za gorivo je fizično označena zaradi enostavne izpraznitve.
Citroënovi inženirji so za vsak del, ki ga je treba odstraniti med vsako posamezno etapo odstranjevanja onesnaževalcev, razvili poseben postopek demontaže.

Top