OBVESTILO ZA STRANKE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Preverite informacije

PREUSMERITEV SEKUND

61416

PORABA GORIVA IN EMISIJE CO2

Povprečna poraba goriva (pri kombiniranem ciklu vožnje po NEDC): 3,6 – 4,9 l/100 km, emisije CO2: 94-111 g/km, emisijska stopnja EURO 6.2, specifične emisije dušikovih oksidov 0,0298 - 0,0391 (NOx). Pri dizelskih motorjih je vrednost specifične emisije trdih delcev 0,00059-0,00152 g/km, število trdnih delcev pa 1,02-4,84 × 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Top