PREUSMERITEV SEKUND

VKLJUČEVANJE OKOLJSKIH VPRAŠANJ

OD ZASNOVE DO RECIKLIRANJA VOZIL

Vse od razvojne zasnove vozil in v vsaki etapi njihovega življenjskega cikla si Citroënove ekipe prizadevajo, kolikor je le možno, omejiti vpliv avtomobila na okolje z nadzorovanjem porabe goriva, emisij CO2 in škodljivih izpušnih plinov, s premišljeno uporabo naravnih virov, izboljšanjem možnosti za recikliranje in še več.


Citroën je zavezan:

 • upoštevanju okoljskih vprašanjih že od razvojne faze svojih produktov in storitev,
 • izvajanju načel krožnega gospodarstva zlasti z recikliranjem in ponovno uporabo materialov.
ZASNOVA
ZASNOVA

Z okolju prijazno zasnovo si prizadevamo za napredek na področju trajnostne mobilnosti, ki presega skladnost z okoljskimi predpisi avtomobilske industrije.
Pri Citroënu se okolju prijazna zasnova odraža pretežno v raziskavah in inovacijah, ki spodbujajo čiste tehnologije in zelene materiale.

PROIZVODNJA
PROIZVODNJA

Za proizvodnjo vozil brez emisij ogljikovega dioksida ima Citroën proizvodno bazo, ki je sposobna učinkovito upravljati lastne vplive na okolje in poiskati odgovore na ključne okoljske izzive. 

POPRODAJA
POPRODAJA


Citroën spodbuja svoja prodajna mesta in servisne delavnice k bolj učinkovitemu ravnanju z odpadki, zato uvaja iniciative za razvrščanje in vrednotenje odpadkov.

RECIKLIRANJE
RECIKLIRANJE

Citroën si močno prizadeva za izboljšanje učinkovitosti svojega postopka recikliranja z zasnovo izdelkov, ki so trajnostni že od samega začetka. Cilj tega je tudi zmanjšati količino odpadkov, ki nastanejo med proizvodnjo, uporabo in recikliranjem vozil.

ZASNOVA

 •  ZMANJŠANJE PORABE GORIVA IN EMISIJ, UPORABA ZELENIH MATERIALOV 
Superposition-Conception_DSK_1500x600

ZMANJŠANJE PORABE GORIVA IN EMISIJ

Citroën ponuja pester izbor tehnoloških rešitev za znižanje porabe goriva in zmanjšanje emisij škodljivih izpušnih plinov. Na podlagi novih in prihodnjih hibridnih in električnih motorjev bo lahko razvil vozila, ki bodo še bolj prijazna do okolja.
2colonnes-Conception2_625x400

VSE BOLJ UČINKOVITI MOTORJI

Citroën si nenehno prizadeva za optimizacijo bencinskih in dizelskih motorjev na notranje zgorevanje, med katerimi jih je veliko opremljenih s funkcijo Stop&Start ter tehnologijama FAP (filter trdnih delcev) in SCR (selektivna katalitična redukcija). 

2colonnes-Conception1_625x400

NOVA GENERACIJA SAMODEJNIH MENJALNIKOV

Citroën ponuja izbor visoko zmogljivih menjalnikov, katerim se je leta 2018 pridružil še 8-stopenjski samodejni menjalnik (EAT8), ki omogoča še bolj drastično znižanje porabe goriva, hkrati pa nudi najvišjo raven voznega udobja. 

2colonnes-Conception3_625x400

  ELEKTRIČNA VOZILA

Za okolju prijazno mestno vožnjo so zdaj na trgu tri 100-odstotno električna vozila: C-Zero*, Citroën Jumper* in gospodarska izvedenka Citroën Berlingo*.  

 

* Navedena vozila niso na voljo na slovenskem tržišču

2colonnes-Conception7_625x400

 HIBRIDNA VOZILA

Citroën SUV C5 Aircross Hybrid*, ki je bil javnosti predstavljen novembra 2019, je temeljni kamen Citroënove strategije o elektrifikaciji vozil. 

 

* V Sloveniji bo vozilo na voljo v drugi poovici leta 2020

trajnost_1250x150


V Citroënovi ponudbi so delni hibridi, priključni hibridi in 100% električna vozila, do leta 2023 pa namerava znamka za 70 % modelov iz svojega prodajnega programa ponuditi električno izvedenko, do leta 2025 pa za vse modele.

UPORABA "ZELENIH" MATERIALOV

 PROAKTIVNI PRISTOP

 

"Zelene materiale" razvrščamo v tri skupine:

 • materiali iz reciklirane plastike
 • materiali naravnega izvora (les, rastlinska vlakna itd.)
 • materiali iz biovirov (polimeri, ki ne izhajajo iz petrokemične industrije temveč iz obnovljivih virov)

 

Njihova uporaba ponuja dve glavni prednosti :

 • omogoča zmanjšanje uporabe plastičnih materialov fosilnega izvora
 • spodbuja razvoj obratov za recikliranje plastičnih materialov s povečanjem njihovih možnosti za trženje


Citroën že od leta 2008 sledi ambicioznemu načrtu uporabe zelenih materialov. Leta 2018 je njihov delež predstavljal približno 30 % svetovne teže vozil (polimeri, kovine,…).

Materiaux-verts1_625x400

PROIZVODNJA

 • OKOLJEVARSTVENA POLITIKA NAŠIH TOVARN
 • CERTIFIKAT ISO 14001
 • VARSTVO OKOLJA
Superposition-Production_DSK_1500x600

OKOLJEVARSTVENA POLITIKA NAŠIH TOVARN

Citroën odgovarja na okoljska vprašanja:

 • s svojim prispevkom v boju proti globalnemu segrevanju
 • z omejevanjem onesnaževanje vključno z izpusti v vodne vire in ozračje
 • z ohranjanjem naravnega okolja, bioraznolikosti in z omejitvijo uporabe naravnih virov, predvsem vode
 • z zmanjšanjem količine odpadkov in bolj učinkovito ponovno uporabo odpadkov
1ColonneMixte-Production1_625x400

CERTIFIKAT ISO 14001

Postopek za pridobitev certifikata, ki je stekel pred več kot desetimi leti, je zdaj dosegel zrelost. Danes imajo vsi proizvodni obrati pridobljen certifikat ISO 14001.

Za pridobitev tega standarda, ki se podeljuje od leta 1996, je treba zlasti uvesti sredstva za nadzor, kontrolo in merjenje vplivov procesov na okolje. Za ravnanje v skladu s tem standardom morajo vsi člani osebja opraviti ustrezno izobraževanje.

VARSTVO OKOLJA

Foret_400x300

Naši proizvodni obrati povečinoma prosto usmerjajo svojo politiko o biotski raznovrstnosti, kot se jim zdi primerno. 

Plantation_400x300

Pobude, ki jih izvajamo v naših proizvodnih obratih, vključujejo sanacijo površin za sajenje avtohtonih rastlinskih vrst. 

Ecopaturage_400x300

Še en primer pobud, za katerimi stremijo naši industrijski obrati, pa je ohranjanje pašnikov. 

POPRODAJA

 • NAŠA OKOLJSKA POLITIKA
 • TRIMAN
 • AUTOECOCLEAN
 • GREENPACT
Superposition-Reparation1_DSK_1500x600
1ColonneMixte-Tri-gestion-des-dechets_625x400

NAŠA OKOLJSKA POLITIKA

ZBIRANJE, SORTIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI

V odzivu na naraščajoče potrebe po varovanju našega okolja se je Citroën zavezal naslednjih trem načelom:
 • selektivno ločevanje avtomobilskih odpadkov in njihovo zbiranje s strani pooblaščenih organizacij,
 • skladnost proizvodnih obratov z nacionalnimi in evropskimi uredbami,
 • sledenje odpadkov in izrabljenih delov za zagotovitev njihovega recikliranja.


 • TRIMAN

  STANDARDIZIRANO OZNAČEVANJE

  Triman_120x120


  Januarja 2015 so v Franciji uvedli obvezno označevanje izdelkov, ki jih je mogoče reciklirati, s posebnimi zahtevami glede recikliranja: oznako Triman.

  Namen te oznake je sporočiti potrošniku, da izdelka ali embalaže ne sme odvreči v koš za gospodinjske odpadke, temveč ga mora reciklirati ali odnesti na zbirno mesto za recikliranje. To oznako imajo nekateri Citroënovi produkti (pnevmatike, kartonska embalaža, tiskovine).

  1ColonneMixte-Atelier_625x400

  OZNAKA AUTOECOCLEAN

  ZA OKOLJU PRIJAZNO VODENJE RECIKLIRANJA

  Leta 2009 je bil Citroën prvi avtomobilski proizvajalec, ki je za svoje servisne delavnice pridobil oznako "Autoecoclean", ki jo podeljuje neodvisna organizacija Autoeco.

  To oznako se podeljuje prodajno servisnim mestom kot priznanje za recikliranje in zbiranje avtomobilskih odpadkov.
  S tem se delavnice spodbuja k dolgoročnem sodelovanju, pri čemer prodajnim mestom, ki 10 let izpolnjujejo svoje zaveze, podelijo oznako "Autoecoclean Platinum". V letu 2019 so to oznako podelili več Citroënovim prodajnim mestom.

  GREENPACT

  METODA V POPRODAJI

  V Franciji izvajajo program "GreenPact", s katerim si prizadevajo optimizirati upravljanje okoljskih vidikov v okviru dejavnosti prodajnih mest.

  S tovrstno obliko internega in eksternega komuniciranja se dejavnosti koncesionarjev in serviserjev zagotovi specifično zeleno podobo.
  1ColonneMixte-Apres-Vente_625x400

  RECIKLIRANJE

  • VZPOSTAVITEV ZAPRTE ZANKE NA PODROČJU KROŽNEGA GOSPODARSTVA
  • TRAJNOSTNI RAZVOJ OD ZASNOVE DALJE
  • UPORABA RECIKLIRANIH MATERIALOV
  • PREDELAVA ODPADKOV IN RECIKLIRANJE VOZIL
  • RECIKLIRAJTE SVOJEGA CITROËNA 
  Superposition-Recyclage_DSK_1500x600

  VZPOSTAVITEV ZAPRTE ZANKE NA PODROČJU KROŽNEGA GOSPODARSTVA

  Citroënov cilj je v celoti reciklirati vsa vozila ob koncu njihove življenjske dobe. V ta namen smo uvedli postopek za analiziranje življenjskega cikla avtomobila, v sklopu katerega merimo celoten vpliv vozil na okolje od njihove zasnove vse do uničenja. S tem sistemom lahko tudi ocenimo in bolj učinkovito izberemo materiale za prihodnja vozila. 

  ŽIVLJENJSKI CIKEL VOZIL

  Razvoj
 • Ocena življenjskih ciklov
 • Izbira trajnostnih materialov

 • Proizvodnja
 • Uporaba recikliranih materialov

 • Uporaba
 • Upravljanje in odstranjevanje odpadkov pri pooblaščenem serviserju
 • Ponovna uporaba in obnova posamičnih delov

 • Prevzem
 • Prevzem vozil
 • Odstranjevanje onesnaževalcev iz vozil in predhodna obdelava
 • Skladnost z evropsko direktivo
 • Visuel-Cycle-de-Vie_FR_625x575
  1ColonneMixte-Conception_625x400

  TRAJNOSTNI RAZVOJ
  OD ZASNOVE DALJE

  Naše raziskovalne in razvojne ekipe upoštevajo postopke recikliranja in ponovne uporabe, s čimer zagotovijo, da vsi Citroënovi izdelki ustrezajo zahtevam za recikliranje.
  Te postopke izvajajo tudi dobavitelji, in nam s tem pomagajo analizirati, ali so sklopi in sestavni deli vozil primerni za recikliranje in ponovno uporabo.

  Pogoji za trajnostno zasnovo so:
 • izbira trajnostnih materialov,
 • zmanjšanje onesnaževanja zamišljeno že v zasnovi,
 • razgradnja zamišljena že v zasnovi.
 • UPORABA RECIKLIRANIH MATERIALOV

  DOLGA TRADICIJA

  1ColonneMixte-Conception1_625x400

  Reciklirani izdelki imajo enake tehnične specifikacije kot novi. Njihova toplotna in mehanska vzdržljivost zagotavljata visoko kakovost in optimalne zmogljivosti. 

  1ColonneMixte-Conception2_625x400

  Danes so zeleni materiali izjemno visoke kakovosti, tako da jih je možno v Citroënovih vozilih uporabljati tako za skrite kot tudi vidne dele. 

  OKOLJU PRIJAZNO UPRAVLJANJE VOZIL OB IZTEKU ŽIVLJENJSKE DOBE

  SEDEM KORAKOV RECIKLIRANJA VOZILA

  Pred več kot petnajstimi leti je mreža Citroën uvedla strukturo za okolju prijazno zbiranje in obdelavo izrabljenih vozil. Recikliranje poteka v sedmih korakih (postopek recikliranja vozila opisan v nadaljevanju je naveden za območje Francije).

  Un_120x120

  Prevzem 

  Zadnji lastnik vozila po izteku njegove življenjske dobe odpelje vozilo v pooblaščeni center za prevzem. Po opravljenem pregledu vozila pooblaščeni center za prevzem izda predpisano potrdilo o uničenju vozila.

  Deux_120x120

  Predhodna obdelava in odstranjevanje onesnaževalcev iz vozil

  Najprej odstranijo akumulator in pnevmatike. Nato izklopijo varnostne blazine. Naše partnersko podjetje zatem iz vozil odstrani odvečno gorivo in ostale tekočine: motorno olje, olje menjalnika, zavorna tekočina in hladilno sredstvo klimatske naprave. V njegovem oddelku za posebno obdelavo nato te škodljive odpadke 100 % reciklirajo.

  TRois_120x120

  Odstranitev za ponovno uporabo  
  V sklopu naslednjega koraka razstavijo vse mehanske ali karoserijske dele ter električne ali elektronske dele, da se jih lahko ponovno uporabi kot rabljene dele oziroma kot tovarniško obnovljene dele. Če je to ekonomsko izvedljivo, na tej točki tudi zberejo razne materiale, kot sta plastika in steklo, za potrebe recikliranja.

  Quatre_120x120

  Skladiščenje 
  Okolju nevarne materiale zatem zberejo in pošljejo specializiranim podjetjem v prevzem ali uničenje.

  Cinq_120x120

  Drobljenje 
  Golo karoserijo brez škodljivih snovi pošljejo v drobilnik, ki jo zdrobi in razgradi na nekaj milimetrov velike delce. Zatem drobnilnik te delce prvič magnetno sortira, da iz njih izloči kakršnekoli železne kovine (jeklo).

  Six_120x120

  Po drobljenju 
  Ostanki zdrobljenega materiala se nato samodejno razvrstijo glede na fizikalne lastnosti snovi (magneti, vrtinčni tokovi, lebdenje), da se ločijo različne vrste materialov.

  Sept_120x120

  Recikliranje, predelava in zakop na odlagališčih 

  Ko so razvrščeni, delce materiala reciklirajo (kovine pošljejo v jeklarne/kovinsko predelovalne obrate, nekatere plastične delce pa nazaj v industrijo plastike) ali pretvorijo v energijo (cementarne, mestno ogrevanje, elektrarne itd.).
  S takim industrijskim postopkom je možno več kot 95 % teže vozila ponovno uporabiti, reciklirati ali predelati, s čimer se močno zmanjša količino končnih odpadkov, ki jih na koncu pošljejo na specializirana odlagališča.

  1ColonneMixte-Recyclage_625x400

  RECIKLIRAJTE SVOJEGA CITROËNA

  NAŠ PROGRAM ZA PREVZEM VOZILA OB IZTEKU ŽIVLJENJSKE DOBE

  Skrb za okolje je bila za nas od nekdaj bistvenega pomena. Dandanes je recikliranje vozil ob izteku življenjske dobe postalo zakonska obveznost.
  To pomeni, da vsa Citroënova vozila ob izteku njihove življenjske dobe brezplačno prevzamemo od zadnjega lastnika pod pogojem, da izpolnjujejo določene pogoje.

  Ker se želimo zagotovo prepričati, da bo vaše odsluženo vozilo reciklirano na okolju prijazen način, smo sklenili sodelovanje z neodvisnimi strokovnjaki, ki preverjajo, ali so prevzemi vozil opravljeni pravilno in v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. Poleg tega tudi potrdijo, da naša partnerska podjetja izpolnjujejo vse zakonske zahteve glede recikliranja.

  V Sloveniji je sistem razgradnje izrabljenih vozil urejen v okviru skupnega načrta za ravnanje z izrabljenimi vozili, katerega nosilec je družba EKOMOBIL d.o.o., ki je edina v Sloveniji, ki ima vsa pooblastila C Automobil Import d.o.o. (uvoznik znamke Citroën) za zbiranje, prevzemanje, obdelavo in odstranjevanje izrabljenih vozil na okolju prijazen način (http://www.eko-mobil.si).

  ZBIRALNA MESTA

  Picto-Map-green_120x120

  Kje lahko reciklirate vaše vozilo?

  Če imate vozilo, ki mu je iztekla življenjska doba, ga odpeljite v enega od pooblaščenih centrov družbe Ekomobil d.o. o., ki je edina družba, ki ima pooblastila proizvajalcev oz. uvoznikov vozil za zbiranje in prevzem vozil njihove blagovne znamke ter prevzem delov vozil, ki pri servisiranju in popravilu vozil njihovih blagovnih znamk nastanejo kot odpadek in oddajo vseh prevzetih izrabljenih vozil v obdelavo.

  Top