Ogled vsebine
Trajnostni razvoj

VKLJUČEVANJE OKOLJSKIH VPRAŠANJ

OD ZASNOVE DO RECIKLIRANJA VOZIL

Vse od razvojne zasnove vozil in v vsaki etapi njihovega življenjskega cikla si Citroënove ekipe prizadevajo, kolikor je le možno, omejiti vpliv avtomobila na okolje z nadzorovanjem porabe goriva, emisij CO2 in škodljivih izpušnih plinov, s premišljeno uporabo naravnih virov, izboljšanjem možnosti za recikliranje in še več.


Citroën je zavezan:

  • upoštevanju okoljskih vprašanjih že od razvojne faze svojih produktov in storitev,
  • izvajanju načel krožnega gospodarstva zlasti z recikliranjem in ponovno uporabo materialov.

ZASNOVA

Z okolju prijazno zasnovo si prizadevamo za napredek na področju trajnostne mobilnosti, ki presega skladnost z okoljskimi predpisi avtomobilske industrije. Pri Citroënu se okolju prijazna zasnova odraža pretežno v raziskavah in inovacijah, ki spodbujajo čiste tehnologije in zelene materiale.

PROIZVODNJA

Za proizvodnjo vozil brez emisij ogljikovega dioksida ima Citroën proizvodno bazo, ki je sposobna učinkovito upravljati lastne vplive na okolje in poiskati odgovore na ključne okoljske izzive.

POPRODAJA

Citroën spodbuja svoja prodajna mesta in servisne delavnice k bolj učinkovitemu ravnanju z odpadki, zato uvaja iniciative za razvrščanje in vrednotenje odpadkov.

RECIKLIRANJE

Citroën si močno prizadeva za izboljšanje učinkovitosti svojega postopka recikliranja z zasnovo izdelkov, ki so trajnostni že od samega začetka. Cilj tega je tudi zmanjšati količino odpadkov, ki nastanejo med proizvodnjo, uporabo in recikliranjem vozil.