PREUSMERITEV SEKUND

FE LJUBLJANA OPRAVILA 1. RAZISKAVO NA CACTUSU

Laboratorij za informacijske tehnologije Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani izvaja različne raziskave na področju komunikacije-človek stroj v vozilih s poudarkom na več-modalni interakciji ter študijo vpliva uporabe informacijskih sistemov v vozilih na voznikovo vedenje in uspešnost vožnje.                                              

 c4c17717

 

 

 

V ta namen so v mesecu juniju izvedli zanimiv poskus za ocenjevanje kognitivne obremenitve voznikov ob opravljanju različnih z vožnjo povezanih nalog, kjer smo uporabili tudi podarjeno vozilo Citroën C4 Cactus. Poskus sta pripravila in izvedla mlada raziskovalca Kristina Stojmenova in Tomaž Čegovnik, sicer doktorska študenta pod mentorstvom izr. prof. dr. Jaka Sodnika.

 

Poskus je potekal na priložnostnem poligonu na parkirišču Fakultete za elektrotehniko. Primarna naloga voznika je bila varno upravljanje vozila po natančno določeni poti. Dodatna naloga voznika je bilo opravljanje različnih vizualno-manualnih in kognitivnih nalog za katere želijo ugotoviti, kakšen vpliv imajo na voznikovo vedenje in uspešnost vožnje. V poskusu  so uporabili sledilec pogleda, pri čemer so aktivnosti voznikovih oči in interesne točke tudi posneli na film. V ta namen so uporabili brezžična Tobii Pro očala s katerimi lahko poleg usmerjenosti pogleda spremljamo tudi premer zenice, ki odraža voznikovo stanje stresa in kognitivne obremenitve. Za ocenjevanje vpliva kognitivne obremenitve na pozornost voznika so dodatno uporabili metodo Zaznavno odzivne naloge, s katero spremljamo odzivni čas voznika na dražljaje ter merimo uspešnost zaznavanje teh dražljajev (se pojavijo na 2-5 sekund).

 

Celoto vožnjo so posneli še z dodatno kamero v vozilu, saj tako lahko opazujemo morebitne izredne dogodke in nepredvidene situacije, ki lahko vplivajo na rezultate in voznikovo vedenje. Iz rezultatov poskusa je možno določiti vpliv uporabe različnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij na pravilnost in varnost vožnje. Meritve so pokazale, da že preprost telefonski pogovor, četudi ta poteka s pomočjo prostoročne tehnologije, lahko zelo moteče vpliva na voznika, saj povzroča visoko kognitivno obremenitev. V takšnem stanju voznik veliko slabše zaznava okolico in se počasneje odziva na različne dražljaje. Zelo podoben vpliv ima tudi uporabniški vmesnik, ki je prikazan na zaslonu na dotik, preko katerega voznik upravlja in nadzoruje različne parametre vozila. Slednji je relativno kompleksen in zahteva veliko voznikove pozornosti.                                                                                                                                            

 

Njihov naslednji cilj je zato razviti lasten uporabniški vmesnik, ki bo manj kompleksen in bolj učinkovit. Vmesnik bodo  vgradili v Citroën C4 Cactus in ga ovrednotili s podobnim poskusom med vožnjo.

 

 

Top