PREUSMERITEV SEKUND

STALIŠČE PSA PEUGEOT CITROËN GLEDE EMISIJ IN PORABE GORIVA

Skupina PSA Peugeot Citroën potrjuje, da njena vozila ustrezajo podatkom o emisijah škodljivih izpušnih plinov in se je na lastno iniciativo odločila objaviti podatke o porabi goriva med dejansko rabo v partnerskem sodelovanju z neodvisno organizacijo

Glede na trenutni medijski kontekst dizelskih motorjev, ki vpliva na celoten avtomobilski sektor, si PSA Peugeot Citroën prizadeva za boljše informiranje svojih strank, investitorjev in drugih zainteresiranih strani.

PSA Peugeot Citroën potrjuje, da njena vozila niso bila nikoli opremljena s programsko opremo ali napravami, ki bi bila sposobna zaznati preizkus ustreznosti in aktivirati napravo za obdelavo škodljivih snovi, vključno z dušikovimi oksidi (NOx), ki pa bi bila neaktivna med dejansko strankino rabo.

PSA Peugeot Citroën je prvi proizvajalec, ki je tehnologijo selektivne katalitične redukcije (SCR - Selective Catalytic Reduction) "Blue HDi" začel uporabljati v vseh svojih osebnih vozilih z dizelskim motorjem Euro 6. Protionesnaževalni sistem, za katerega je skupina predložila že okoli sto patentov, je bil v številnih publikacijah priznan kot najbolj zmogljiva tehnologija za obdelavo dušikovih oksidov (NOx).

Z istim namenom je skupina PSA Peugeot Citroën izumila filter trdnih delcev kar 11 let, preden je standard Euro 5 januarja 2011 stopil v veljavo za vse avtomobilske proizvajalce.

PSA Peugeot Citroën se je v skrbi za ohranitev zaupanja svojih strank na lastno iniciativo odločila:

  • poleg standardiziranih podatkov o porabi goriva objaviti tudi podatke o porabi goriva med dejansko rabo njenih vozil, ki jih je izmerila neodvisna organizacija;
  • uvesti tehnične ukrepe, s katerimi bo možno predhodno ustrezati postopku WLTP*, ki bo še bolj nazorno prikazal dejanske pogoji pri uporabi.

*Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure – standardizirani testni postopek za lahka vozila

Top