POMEMBNO OBVESTILO COVID-19 : saloni in servisi ponovno ODPRTI!

Preverite informacije

PREUSMERITEV SEKUND

Trajnostna mobilnost, kot si jo je zamislil Citroën

Izraz trajnostna mobilnost je izpeljanka termina "Trajnosti razvoj", ki se navezuje na vse, kar je povezano s prevoznimi sredstvi in na splošno z mobilnostjo.
Namen tega je predvsem zmanjšati emisije toplogrednih plinov, onesnaževanja in škodljivih snovi.
Pri tem si prizadevamo tudi spodbujati ljudi k spreminjanju potovalnih navad.

Top