PREUSMERITEV SEKUND

Trajnostna mobilnost, kot si jo je zamislil Citroën

Izraz trajnostna mobilnost je izpeljanka termina "Trajnosti razvoj", ki se navezuje na vse, kar je povezano s prevoznimi sredstvi in na splošno z mobilnostjo.
Namen tega je predvsem zmanjšati emisije toplogrednih plinov, onesnaževanja in škodljivih snovi.
Pri tem si prizadevamo tudi spodbujati ljudi k spreminjanju potovalnih navad.

Top