PREUSMERITEV SEKUND

NOVE HOMOLOGACIJE VOZIL

C3 AirCross

Zakonske uredbe se spreminjajo. Najnovejši globalno usklajeni testni postopek za homologacijo vozil WLTP omogoča dostop do podatkov o porabi goriva in emisijah škodljivih izpušnih plinov, ki se veliko bolj ujemajo z dejansko rabo vozila. Protokol WLTP bo postopoma nasledil uradni testni cikel NEDC. Citroën je že pred uvedbo te uredbe sprejel določene tehnološke odločitve in je tako že pripravljen na novi homologacijski protokol, ki bo s septembrom 2018 postal obvezen za vsa osebna vozila.

NOV PROTOKOL WLTP

Protokol WLTP bo v uporabi za homologacijo vozil znotraj Evropske unije. Predpisuje nov testni cikel in nov postopek za merjenje porabe goriva, emisij CO2 in zakonsko predpisanih škodljivih snovi lahkih vozil* ob standardiziranih pogojih (v laboratoriju).

WLTP bo postal obvezen s 1. septembrom 2018 za vsa nova osebna vozila, eno leto zatem pa še za nova lahka gospodarska vozila.

*Osebna vozila in lahka gospodarska vozila < = 3,5 ton
Essais PEMS 3
Banc Moteur

OD NEDC DO WLTP

S protokolom WLTP bo možno zlasti bolj natančno ponazoriti dejanske pogoje rabe vozil in tehnologij, s katerimi so vozila opremljena med postopkom homologacije.

Zanj so bili predpisani bolj strogi testni pogoji in bolj dinamičen profil vožnje kot za prejšnji cikel NEDC, ki je stopil v veljavo v 90-tih letih prejšnjega stoletja. Zasnovan je bil na podlagi dejanskih podatkov o vožnji, medtem ko je testni cikel NEDC temeljil na teoretičnih profilih vožnje.
S testnim ciklom WLTP se pridobi tudi bolj natančne podatke, saj upošteva specifikacije vsakega posameznega vozila vključno z vso opcijsko opremo, ki lahko občutno vpliva na porabo goriva in emisije CO2.

POSEBNOSTI CIKLA WLTP

Berlingo Combine

Hitrost

Testni postopki WLTP so izvajajo pri veliko višji hitrosti: povprečno pri 46,5 km/h, pri ciklu NEDC pa pri 34 km/h.

Route

Razdalja

Med testnim ciklom WLTP vozilo prevozi 23 kilometrov, med ciklom NEDC pa 11 kilometrov.

Montre

Trajanje cikla

Tudi trajanje testnega cikla WLTP se je podaljšalo na 30 minut, pri testnem ciklu NEDC pa traja 20 minut.

Racing

Vožnja

Cikel WLTP je bolj dinamičen. Obnašanje vozila med vožnjo je torej bolj razgibano in realno.

C4 Cactus

Oprema

Pri meritvi emisij se upošteva tudi razne spremembe na vozilu, kot je na primer masa opreme.

CITROËN IN WLTP

Po zaslugi premišljenih tehnoloških odločitev, ki jih je sprejel še pred uvedbo uredbe (SCR za dizelske motorje in FAP za bencinske motorje), je Citroën danes že popolnoma pripravljen na nov homologacijski protokol WLTP, ki veliko bolje ponazarja dejanske vozne razmere.

Na področju emisij škodljivih izpušnih plinov vsa Citroënova vozila, ki so opremljena z motorji Euro 6.2i že danes dosegajo nivoje emisij, ki bodo stopili v veljavo s septembrom 2020.

V želji, da bi bile njegove stranke čim bolje informirane, Citroën na svoji spletni strani objavlja podatke o porabi svojih modelov že od leta 2016, od marca 2018 dalje pa tudi vrednosti emisij dušikovih oksidov (NOx) pri dejanskih voznih razmerah, in sicer po protokolu, razvitem skupaj z dvema nevladnima organizacijama (T&E in FNE) in pod nadzorom neodvisne zunanje skupine (Bureau Veritas).
Stranke si lahko tudi sestavijo svoje vozilo in izberejo parametre uporabe, s čimer preverijo dejansko porabo glede na njihove pogoje uporabe.
Extérieur

MERITVE V REALNIH POGOJIH VOŽNJE

Berlingo VU

Proizvajalci bodo dolžni od septembra 2018 dalje poleg protokola WLTP meriti tudi emisije v realnih pogojih vožnje po ciklu RDE (Real Driving Emissions), in sicer za vsa vozila, ki bodo prodana znotraj Evropske unije, pa tudi v Švici, Turčiji, Norveški, Lihtenštajnu, Izraelu in na Irskem.

Citroën izvaja tovrstne teste s posebno napravo PEMS (Portable Emissions Measuring System).

TEST RDE

Med testom emisij v realnih pogojih vožnje RDE (Real Driving Emissions) se vožnjo z vozilom, ki je opremljeno z napravo PEMS (Portable Emissions Measuring System), opravi na javnih cestah. Omenjena naprava v realnem času izvaja celovit nadzor nad glavnimi škodljivimi snovmi (dušikovi oksidi (NOx) in trdnimi delci (PN)), ki jih izpuščajo vozila.
Zbrane podatke se nato analizira in preveri, ali vozne razmere ustrezajo zahtevam testa emisij v realnih pogojih vožnje (RDE) in ugotovi, ali so emisije znotraj sprejemljivih mejnih vrednosti.
Essais PEMS 2

KOLEDAR UVEDBE

Postopek WLTP bo uradno nadomestil postopek NEDC septembra 2018 za osebna vozila in septembra 2019 za lahka gospodarska vozila.

  • Protokol WLTP bo nadomestil prejšnji homologacijski postopek (NEDC), ki je stopil v veljavo leta 1992. Od septembra 2017 dalje imajo vsi novi modeli, ki so v prodaji, pridobljeno homologacijo WLTP.

  • Od septembra 2018 dalje pa bodo morala imeti vsa novo prodana vozila homologacijo WLTP.

  • Najnovejši laboratorijski testni protokol bo vpeljan v kombinaciji s testom emisij v dejanskih voznih razmerah RDE (Real Driving Emission).

    Po zaslugi novega protokola WLTP bodo imeli potrošniki na voljo veliko bolj točne informacije o porabi goriva in emisijah CO2 njihovega vozila.

Od januarja 2019 dalje

Vrednosti po protokolu WLTP morajo biti strankam na vpogled od:

  • 1. januarja 2019 za osebna vozila
  • 1. januarja 2020 za gospodarska vozila

 


Q1
2017
Q2

Q3

Q1
2018
Q2

Q3

Q1
2019
Q2

Q3

Q1
2020
Q2

Q3

 ...

 2023 

 

OBJAVA MERITEV
Poraba goriva & CO2

NEDC NEDC razširjen

WLTP
Januar 2019 : Vrednosti po protokolu WLTP morajo biti strankam na vpogled

HOMOLOGACIJA
Poraba goriva & CO2

NEDC

September 2017: novi modeli, homologirani v skladu s WLTP

            WLTP

Od septembra 2018 dalje pa bodo morala imeti VSA novo prodana vozila homologacijo WLTP.

 Januar 2020: povprečne emisije novih avtomobilov naj bi se zmanjšale na 95 g CO2/km
   
   

 

HOMOLOGACIJA
NOx & Trdni delci

   

RDE
Emisije NOx < 168 mg/km

RDE
Emisije NOx < 120 mg/km

EMISIJSKA STOPNJA  EURO 6.1
EURO 6.2 EURO 6.3

RAZLAGA POJMOV

POGOSTA VPRAŠANJA

Top