PREUSMERITEV SEKUND

Kdaj doliti tekočino AdBlue®?

ad blue_3

Načeloma bi moral rezervoar za AdBlue® zdržati približno 8.000 do 10.000 km – odvisno od načina vožnje in obremenitve motorja, če pa je poraba tekočine vendarle večja, vas informacijski sistem vozila obvesti, koliko kilometrov še lahko prevozite ob takšni porabi.

A tudi če vas na to še ni opozoril rezervoar sam, zapeljite v servise Citroën, kjer naši zanesljivo skrbni strokovnjaki poskrbijo za storitev dolivanja tekočine ter ostale posege v vaše vozilo.

Kaj je tekočina AdBlue®?

Gre za raztopino demineralizirane vode in sečnine, s katerim dizelski motorji zadovoljijo zahteve norm vsebnosti izpušnih plinov. Še posebno pripomore k znižanju vsebnosti vrednosti dušikovih oksidov (NOx), ki so še posebej škodljivi. Proces čiščenja izpuhov dizelskih motorjev imenujemo selektivna katalitična redukcija ali s tujko SCR.

ad blue 5

Zakaj uporabljati tekočino AdBlue®?

adblue 4

Namen predpisov Evropske unije, ki določajo zgornje mejne vrednosti emisij škodljivih snovi za motorna vozila, je zmanjšanje onesnaževanje ozračja, ki ga povzroča cestni promet. Ključnega pomena, da lahko sodoben dizelski motor dosega izredno stroge okoljske standarde Euro 6, je modra tekočina AdBlue®. Dušikovi oksidi (NOx) se po kemijski reakciji z dodatkom AdBlue® pretvorijo v vodno paro in dušik (N2).

Tehnologija BlueHDi in tekočina AdBlue®

BlueHDi je Citroënov komercialni naziv za tehnologijo in označevanje vozil, opremljenih z dizelskimi motorji, ki ustrezajo standardu Euro 6. Iz dizelskega motorja izhaja več škodljivih plinov, ki jih tehnologija BlueHDi odstrani v treh etapah sistema za zmanjšanje onesnaževanja.

Tekočina AdBlue je spravljena v samostojnem rezervoarju in s posebno črpalko dovaja do izpušnega sistema, kjer jo pod visokim pritiskom (od 4 do 8 barov) sistem razpršeno vbrizga v izpuh. Pod visokimi temperaturami amonijak v tekočini reagira z dušikovimi oksidi (NOx),kot rezultat pa se škodljive tekočine spremenijo v neškodljiv dušik (N2) in vodo (H2O).

adblue 2

KAKO DELUJE DODATEK H GORIVU ADBLUE® ?

Top