Ogled vsebine
Citroën v Sloveniji od 1960
CITROËN V SLOVENIJI ŽE OD LETA 1960
S prvim spačkom, sestavljenim v Sloveniji leta 1960, smo začeli zbirati najlepše zgodbe, ki jih piše želja po svobodi. Tista neskončna strast nomadske duše, pa nepozabni družinski izleti in spontane avanture. V Sloveniji za udobje in brezskrbnost na vaši poti skrbimo že več kot 60 let in soustvarjamo zgodbe z bogato prodajno-servisno mrežo. Vaša želja po svobodi navdihuje našo vizijo mobilnosti! 
CITROËN V SLOVENIJI ŽE OD LETA 1960
Njegovi začetki segajo v leto 1959, ko je je bila podpisana prva kooperacijska pogodba med Tomosom in francoskim Citroënom. Omogočila je sestavljanje Citroënovih avtomobilov v Tomosu v zameno za dobavljene sestavne dele. Začetek je bil seveda skromen. Montaža prvih avtomobilov AZ, rekli smo jim "spaček", se je začela leta 1960. Omenjeni avtomobil je kljub špartanskemu videzu požel velik uspeh. Žal pa je bilo izdelanih le malo teh vozil.
Med leti 1960 in 1972 je bilo vzpostavljeno sodelovanje s številnimi domačimi dobavitelji (Iskra, Saturnus, Elektrokontak...), v kooperaciji pa so poleg spačkov sestavljali tudi amije 6 in posamične “žabe” (DS).

V začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, je Tomosu  zaradi istočasnih vlaganj v program motociklov in ostale programe začelo primanjkovati sredstev. To je pospešilo uresničitev zamisli o skupnih vlaganjih s podjetjem Citroën (in drugimi podjetji) v avtomobilsko proizvodnjo. Citroën je postal 49 % lastnik novega podjetja, Tomos 33 % in Iskra 18 %. Novo podjetje so poimenovali "CIMOS" (link na zgodovino od Cimosu – dodaten dokument)  (kot sestavljenko iz besed CITROËN in TOMOS). Po podpisu in registraciji pogodbe Cimos 1. oktobra 1972 začne samostojno življenje.

Cimos je v letih od 1972 do 1984 sestavil okoli 90.000 avtomobilov, predvsem modele kot so SpačekDianeAmi in GS.

Pozneje se je podjetje preusmerilo na izdelavo specialnih vozil in kmetijske mehanizacije, na razvoj ter izdelavo posameznih avotmobilskih sklopov. Med njimi tudi sestavne dele in pakete za modela CX in AX (od delov za motor do elementov podvozja in karoserije), za model ZX je bilo potrebno zadovljiti vse potrebe kupca po pedalih, delih pretičnega mehanizma in nekaj deset ostalih elementov. Konec osemdesetih let je pomemben tudi zaradi uspelih prebojev k drugim avtomobilskim proizvajalcem, predvsem k družbi BMW.
Viharni čas se je začel z vojno za osamosvojitev Slovenije, ki so mu sledila leta vojn na Balkanu in razpad Jugoslavije, med leti 1991-1996. Kljub temu je Cimos skušal držati korak s skupinama PSA in BMW, a postopno mu je pojemala sapa. V tem obdobju je Cimos doživljal nove organizacijske spremembe. TOZD-i so že pozabljeni, nastopil je čas gospodarskih družb, zaposleni so postali delničarji. Vendar se težave niso nehale kopičiti. Investicije v novo proizvodnjo so prekinjene. Spremenjene razmere na trgu so povzročile razdor stare in podpis nove pogodbe s spremenjeno vsebino s podjetjem Automobiles Citroën leta 1996.

Podjetje Citroën Slovenija d.o.o.,  najprej pod imenom CITROËN PDA je bilo ustanovljeno 1.avgusta 1996, kot hčerinsko podjetje v 100% lastni podjetja Automobiles Citroën (Skupina PSA ) v Franciji. Januarja 1997 se je podjetje  premimenovalo v CITROËN SLOVENIJA d.o.o. s sedežem v Kopru, katerega glavna dejavnost je bila prodaja in distribucija avtomobilov znamke Citroën in DS, prodaja originalnih nadomestnih delov in nudenje servisnih storitev. Podjetje je imelo tudi svojo lastno maloprodajo, servis ter prodajo nadomestnih delov.

Razvoj podjetja je šel predvsem v smeri osvojitve trga osebnih vozil in lahkih gospodarskih vozil, ter širenja dejavnosti tudi na tržišče Bosne in Hercegovine (tako prodaja novih vozil kot nadomestnih delov).

Zaradi racionalizacije znamke Citroën, se je sedež podjetja Citroën Slovenija, ki je vse od ustanovitve v Kopru, leta 2012 preselil v prostore na novem naslovu v Ljubljani. 


Konec leta 2015 se je Skupina PSA se v skladu s strategijo "Back in the Race" poskušala gospodarsko obnoviti, kar naj bi dosegla predvsem s prilagoditvijo svoje organiziranosti. V ta okvir je spadala tudi odločitev, da bodo razvoj blagovnih znamk v Sloveniji optimizirali s Skupino Emil Frey, kot distribucijskim partnerjem. Podpisana je bila pogodba o prenosu poslovnega deleža v podružnicah Citroën Slovenija d.o.o. na Skupino Emil Frey, ki je 1. februarja 2016 tudi uradno postala njen 100% lastnik. Funkcijo tukajšnjega generalnega direktorja Skupine Emil Frey opravlja g. Jožko Tomšič, ohranile so se tudi obstoječe pogodbe s koncesionarji, dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji.

S 1.marcem 2016 je podjetje dobilo novo ime - Citroën Slovenija se je preimenoval v C Automobil Import d.o.o., s sedežem na Baragovi ulici 7E v Ljubljani.

 

 

Citroën v Sloveniji je član Skupine Emil Frey.