Ogled vsebine
Poraba in emisije v dejanskih voznih razmerah

PORABA GORIVA IN EMISIJE(1) PRI UPORABI

Da bi svojim strankam zagotovila najbolj ustrezne informacije, jim Citroën kot znamka skupine STELLANTIS omogoča dostop do neodvisnih in certificiranih meritev vrednosti porabe goriva v dejanskih voznih razmerah. Združila se je z nevladno organizacijo Transport & Environment(2) in z zvezo France Nature Environnement(3).


Omenjeni partnerji so skupaj definirali protokol za meritev porabe goriva in emisij v realnih razmerah, ki ga je potrdila certifikacijska hiša Bureau Veritas(4).

 

MERITEV PORABE GORIVA PRI DEJANSKIH VOZNIH RAZMERAH

PREVERITE PORABO GORIVA IN EMISIJE(1) VAŠEGA VOZILA PRI DEJANSKIH VOZNIH RAZMERAH

Po tem protokolu izmerijo porabo goriva in emisije vozil v dejanskem cestnem prometu na poti dolgi 92,3 km, ki zajema mestne, izven mestne in avtocestne odseke.
Testirana vozila morajo opraviti relacijsko vožnjo v običajnih prometnih razmerah skupaj s potniki in prtljago.
Medtem mora biti vklopljena klimatska naprava ali gretje. Ceste vključujejo tudi neraven teren, ki predstavlja dejanske vozne razmere(5).
Citroën se kot znamka skupine STELLANTIS zavzema za transparenten odnos do svojih strank.
PRAVNO OBVESTILO

(1)Emisije dušikovih oksidov (NOx) in emisije trdnih delcev po številu (PN).

(2) Transport & Environment: Evropsko združenje za okolje, specializirano za trajnostni razvoj evropske prometne politike.

(3)France Nature Environnement: Francoska zveza združenj za varstvo narave in okolja.

(4)Bureau Veritas: Mednarodna organizacija za preiskovanje, podelitev certifikatov in laboratorijsko testiranje.

(5)Navedeni podatki, ki jih je treba obravnavati ločeno od homologiranih vrednosti porabe goriva Evropske unije (izključno uradne vrednosti), so odvisni od danega scenarija in pogojev ter protokola, ki ni usklajen znotraj EU. Zato jih ni možno upoštevati kot splošne vrednosti in so podane zgolj informativno. Informacije o meritvenem protokolu so na voljo na spletnem mestu skupine STELLANTIS, www.groupe-stellantis.com. Pri primerjavi vrednosti porabe goriva ali emisij CO2 novega osebnega vozila, ki temelji na usklajenem testnem postopku Evropske unije, je treba upoštevati uradne vrednosti porabe goriva ali emisij CO2. Za dodatne informacije preglejte spletno mesto http://www.carlabelling.ademe.fr/.