Ogled vsebine
Splošni pogoji uporabe Citroën Advisor

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA CITROËN ADVISOR

1. UVODNE DOLOČBE IN DEFINICIJE POJMOV

Za dostop in uporabo Spletnega mesta veljajo ti Splošni pogoji uporabe in veljavna zakonodaja.

Dostop do Spletnega mesta je brezplačen, razen stroškov povezave vašega operaterja. Povezava in dostop do Spletnega mesta zahtevata sprejem teh Splošnih pogojev uporabe v celoti, brez zadržkov Uporabnika.

Namen tega Spletnega mesta je zbiranje in objava Mnenj kot tudi morebitnih odgovorov Prodajnih mest in/ali družbe Automobiles Citroën na ta Mnenja. Uporabnik s predložitvijo Mnenja sprejema, da   Stellantis Auto SAS (Automobiles Citroën) Mnenje objavi ali ne v skladu z določbami teh Splošnih pogojev uporabe.

Spletno mesto je objavljeno s strani družbe C Automobil Import, podjetje za distribucijo avtomobilov, d.o.o. (član Skupine Emil Frey), matična številka: 5934737000, davčna številka: SI 59925680 z osnovnim kapitalom 3.254.882,00 evrov s sedežem v Ljubljani– Baragova ulica 7E, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju tudi CAI. 

Gostovanje Spletnega mesta zagotavlja: Skupina Stellantis Auto SAS, Tehnični center v Achères-u, Rond Point Jenatzy, 78 300, Poissy, Francija

 

ČLEN 1 – DEFINICIJE POJMOV

Izrazi, ki so navedeni v nadaljevanju in so napisani z veliko začetnico, imajo naslednji pomen:

"Mnenje": mnenje stranke, ki je fizična oseba, o Prodajnem mestu:

-            ali o kakovosti storitve, ki jo je to Prodajno mesto nudilo ob nakupu novega ali rabljenega Vozila (Citroën Select),

-           ali o storitvah v delavnici,

-           ali o Vozilu,

-           ali o strokovnosti Prodajnega svetovalca.

Mnenje se poda skupaj z Oceno.

 

"Citroën Select": nanaša se na rabljena vozila, prodana z oznako Citroën.
"Splošni pogoji uporabe": pomenijo te splošne pogoje uporabe Spletnega mesta.

"Citroën Advisor - Storitev": se nanaša na Mnenja o kakovosti storitev Prodajno-servisnega mesta.
"Citroën Advisor - Vozilo": nanaša se na Mnenja o Vozilu.
"Citroën Advisor - Prodajni svetovalec": nanaša se na Mnenja o strokovnosti Prodajnega svetovalca iz Prodajnega mesta ob nakupu novega ali rabljenega Vozila (Citroën Select).
"Strankina izkušnja": nakup novega ali rabljenega Vozila (Citroën Select) oziroma storitev v delavnici Prodajnega mesta.
»Moderator»: izvajalec storitev v imenu družbe Automobiles Citroën, ki je zadolžen za obdelavo v skladu z načeli, opisanimi v členu 4.

»Mnjenje«: ocena, podana glede kakovosti storitve, ki jo je Prodajno mesto nudilo ob nakupu novega ali rabljenega Vozila (Citroën Select) ali o storitvah v servisni delavnici ali o Vozilu, Te obrazložitve napiše avtor Mnenja ob predložitvi svojega Mnenja.

"Prodajno mesto": pooblaščeni prodajalec in/ali serviser Citroën, ki z družbo Automobiles Citroën sodeluje pri  zbiranju in objavi Mnenj na Spletnem mestu.
"Spletno mesto": internetna stran, ki je dostopna na naslovu https://www.citroen-advisor.si. Mnenja in Ocene, ki so objavljeni na Spletnem mestu, si je možno ogledati tudi na drugih internetnih straneh skupine PSA, zlasti na strani www.citroen.si  in v pridruženih mobilnih aplikacijah.
»Uporabnik«:  fizična oseba, ki dostopa do Spletnega mesta in si lahko zlasti ogleda oziroma predloži Mnenje.
"Vozilo": novo vozilo znamke Citroën, na katerega se nanaša Izkušnja stranke.
"Prodajni svetovalec": fizična oseba, zaposlena v Prodajnem mestu, ki je prodala novo ali rabljeno Vozilo (Citroën Select) v Prodajnem mestu in ki je sodelovala v postopku družbe Automobiles Citroën, ki se nanaša na zbiranje in objavo Mnenj na Spletnem mestu.

 

 

2. ZBIRANJE MNENJ

ČLEN 2 – ZBIRANJE MNENJ

2.1 – Spontano mnenje

a) Citroën Advisor - Storitev:

Uporabnik lahko spontano obišče Spletno mesto ali internetno stran Prodajnega mesta, ki je dostopna na naslovu https://www.citroen.si/uporabne-povezave/prodajno-servisna-mesta.html.  Na tem Spletnem mestu lahko Uporabnik pregleda zlasti povprečno vrednost Ocen, ki jih je Prodajno mesto zbralo za kakovost storitev in število Mnenj, ki se nanašajo nanj. Če želi Uporabnik pridobiti več informacij o Mnenjih ali če želi podati svoje Mnenje, mora klikniti na povezavo "Več informacij", ki ga bo preusmerila do Spletnega mesta.


Ko se Uporabniku prikaže uvodna stran Spletnega mesta, si lahko ogleda Mnenja o dotičnem Prodajnem mestu, pri čemer mora upoštevati, da se objavljena Mnenja privzeto nanašajo na kakovost storitve, ki je bila opravljena ob prodaji novega ali rabljenega Vozila (Citroën Select).

b) Citroën Advisor - Vozilo:

 

Uporabnik lahko spontano obišče Spletno mesto ali internetno stran, kot je na primer http://www.citroen.si in pridružene mobilne aplikacije. Na tem Spletnem mestu si lahko Uporabnik zlasti ogleda povprečne Ocene, ki jih je zbralo neko Vozilo in število Mnenj, ki se nanašajo nanj. Če želi Uporabnik pridobiti več informacij o Mnenjih ali če želi podati svoje Mnenje, mora klikniti na povezavo "Ogled mnenj" ali na "Oddaj mnenje", ki ga bosta preusmerili do Spletnega mesta. Ko se Uporabniku prikaže uvodna stran Spletnega mesta, si lahko ogleda Mnenja o Vozilih, kjer je kot privzeto navedeno, da se objavljena Mnenja nanašajo na novo kupljeno Vozilo.

c) Postopek oddaje mnenja:

Za objavo Mnenja mora Uporabnik slediti naslednjim korakom:


- 1. korak: Uporabnik mora Prodajnemu mestu ali Vozilu dodeliti Oceno tako, da se z miško pomakne nad prikazane zvezdice in za potrditev Ocene klikne nanje. Zvezdice imajo naslednji pomen:

 • 1 zvezdica: zelo povprečno
 • 2 zvezdice: povprečno
 • 3 zvezdice: srednje dobro
 • 4 zvezdice: dobro
 • 5 zvezdic: zelo dobro

 

- 2.Korak: Uporabnik mora vnesti svoj komentar in zatem klikniti na "Potrdi", da lahko preide na naslednji korak.

 

- 3. korak: Uporabnik mora izpolniti naslednja obvezna polja:

 • Ime (ime bo prikazano pri Mnenju)
 • Priimek (pri Mnenju bo prikazana le inicialka priimka)
 • Elektronski naslov (ni prikazan)
 • Znamka/Model/Karoserijska različica Vozila (prikazano)
 • Registrska številka vozila (ni prikazana)
 • Datum izkušnje stranke/opravljene storitve (ni prikazan)
 • Poštna številka (le v primeru Mnenja, ki se nanaša na kakovost storitve servisa - ne bo prikazano)
 • Prodajno mesto (le v primeru Mnenja, ki se nanaša na Vozilo - ne bo prikazano).

 

Uporabnik mora za potrditev svojega Mnenja sprejeti Splošne pogoje uporabe in klikniti na "Potrdi". Avtor Mnenja bo nato s strani družbe CAI prejel e-pošto za potrditev vnesenega e-naslova. Ta e-pošta vsebuje povezavo, na katero mora avtor Mnenja klikniti, da potrdi svoj e-naslov. Ko je e-naslov potrjen, bo Mnenje posredovano Moderatorju v nadaljnjo obdelavo v skladu z načeli, navedenimi v členu 4 v nadaljevanju. Uporabnik bo preko e-pošte obveščen o objavi oziroma neobjavi njegovega Mnenja. Objavljeno je lahko le 1 (eno) Mnenje za Izkušnjo stranke.

 

2.2 – Mnenje po pozivu

a) Citroën Advisor - Storitev in Citroën Advisor - Vozilo

Automobiles Citroën lahko Uporabnika tudi zaprosi, da pošlje Mnenje. Uporabniku bo v 30 dneh od datuma Izkušnje stranke poslana e-pošta, v kateri bo pozvan k predložitvi Mnenja o kakovosti storitve Prodajnega mesta ali o Vozilu. Ta e-pošta vsebuje povezavo na Spletno mesto in je veljavna 30 dni od datuma Izkušnje stranke za Storitev Citroën Advisor in 45 dni za Vozilo Citroën Advisor. Za predložitev Mnenja mora Uporabnik slediti korakoma 1 in 2 iz člena 3.1. zgoraj in sprejeti Splošne pogoje uporabe.

Objavljeno je lahko le 1 (eno) Mnenje za Izkušnjo stranke, razen odločitve avtorja, da predloži drugo mnenje v skladu z določbami naslednjega odstavka.

Družba Automobiles Citroën lahko ponovno povpraša avtorja Mnenja, če želi predložiti drugo Mnenje. V tem primeru ima avtor na izbiro 2 možnosti: predložiti drugo Mnenje s povezano Obrazložitvijo, ki bosta objavljena pod prvim Mnenjem ali predložiti drugo Mnenje skupaj s povezano Obrazložitvijo, ki razveljavlja in nadomešča prvo Mnenje in prvo Obrazložitev.

b) Citroën Advisor - Prodajni svetovalec

Uporabnika lahko družba Automobiles Citroën pozove k oddaji Mnenja. Uporabnik bo v roku 45 dni po datumu nakupa novega ali rabljenega Vozila (Citroën Select) prejel elektronsko sporočilo z vabilom, naj poda svoje Mnenje o strokovnosti Prodajnega svetovalca. V tem elektronskem sporočilu je povezava do Spletnega mesta, ki je veljavna 30 dni od datuma pošiljanja sporočila. Za podajo svojega Mnenja mora Uporabnik slediti postopku po 1. in 2. koraku, ki je opisan v členu 3.1 c) tu zgoraj in mora sprejeti Splošne pogoje uporabe.
Za nakup novega ali rabljenega Vozila (Citroën Select) se lahko objavi zgolj eno (1) Mnenje, razen v primeru, da se avtor odloči podati še drugo (2) Mnenje v skladu z določili iz odstavka v nadaljevanju.
Automobiles Citroën lahko avtorja Mnenja povpraša, ali želi podati še drugo Mnenje. V tem primeru ima avtor na izbiro dve opciji: lahko poda svoje drugo Mnenje in Oceno, ki bosta skupaj objavljena pod njegovim prvim Mnenjem ali pa lahko poda drugo Mnenje in Oceno, ki bosta razveljavila in nadomestila njegovo prvo Mnenje in prvo Oceno.

 

2.3 – Izjava Avtorja Mnenja

Z oddajo svojega Mnenja na spletni strani avtor potrjuje, da:

 • sprejema, da ga družba Automobiles Citroën in/ali Moderator lahko kontaktira za potrditev identifikacije in za vzpostavitev stika, če je to potrebno, ter Prodajno mesto za vzpostavitev  stika, če je to potrebno;
 • ni v navzkrižju z interesi, t. j. da nima interesov v povezavi niti s pooblaščeno prodajno-servisno mrežo Citroën v Sloveniji niti z družbo Automobiles Citroën (zaposleni v pooblaščeni prodajno-servisni mreži Citroën v Sloveniji, zaposleni v družbi Automobiles Citroën in Skupine PSA so izključeni);
 • je Izkušnjo osebno doživel kot stranka.

 

2.4 – Podatki, ki jih shrani Automobiles Citroën

Za namene potrditve avtentičnosti Izkušenj strank in identitete avtorjev Mnenj, družba Automobiles Citroën hrani naslov IP, e-naslov, priimek in ime, telefon, registracijo vozila, datum in uro pošiljanja Mnenja kot tudi datum in uro aktivacije v primeru spontanega Mnenja, ob upoštevanju trajanja hrambe podatkov, prijavljenih pri CNIL (francoskem nadzornem organu, pristojnem za varstvo osebnih podatkov). Ti podatki so kriptirani v bazi družbe Automobiles Citroën.

 

Zaščita vaših osebnih podatkov je naša prioriteta. Vabimo vas, da se seznanite z našo Izjavo o varovanju podatkov.

 

3. OBRAVNAVA MNENJ

Mnenja kot tudi odgovori Prodajnih mest in družbe Automobiles Citroën se obdelujejo ročno «apriorno», to pomeni pred njihovo objavo na Spletnem mestu. Moderator oceni vsebino Mnenj in odgovorov Prodajnih mest z namenom odločitve o njihovi objavi oziroma ne objavi. Iz tega naslova lahko Moderator dostopa do elementov, ki se nanašajo na identiteto avtorja Mnenja, da lahko, odvisno od primera, stopi v stik z avtorjem v okviru preverbe Mnenja.

Rok obdelave je enak za vsa Mnenja, ne glede na to, ali so pozitivne ali negativne narave.

Namen obdelave je zagotoviti, da so Mnenja in odgovori Prodajnih mest skladni z zakonodajo in Splošnimi pogoji uporabe. V primeru neskladnosti se Mnenja in odgovori Prodajnih mest ne objavijo.a) Citroën Advisor - Storitev:
Strankino mnenje ali odgovor Prodajnega mesta se zavrne, če:

 • so v nasprotju z zakonom, vsebujejo neprimerne, žaljive, obrekovalne, škodljive, nespodobne predloge ali kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih (druga navedena Blagovna znamka itd);
 • vsebujejo informacije, povezane z zasebnostjo (imenske navedbe tretjih oseb brez njihovega izrecnega soglasja, komentarji glede fizičnega videza ali osebnosti itd) ali zaupne informacije (telefoni, naslovi, e-pošte, VIN, registracija, številka zadeve stranke, bančni podatki itd) ali navajajo spletne strani, hiperpovezave, URL;
 • se ne nanašajo na kakovost storitve Prodajnega mesta v primeru nakupa novega Vozila, rabljenega vozila (Citroën Select) ali storitev servisa;
 • so nerazumljivi (zaradi sosledja besed brez pomena, slabo napisane vsebine v smislu nedoumljivosti, vsebina, ki ni napisana v slovenskem jeziku);
 • vsebujejo podatkovne elemente (znesek ali odstotek) o komercialni politiki Prodajnega mesta ali družbe Automobiles Citroën (dostava, prevzem,  račun, predložene tarife itd) ;
 • vsebujejo poziv k tožbi ali vsebujejo predloge, ki bi lahko pomenili civilno ali kazensko odgovornost Prodajnega mesta ali družbe Automobiles Citroën;
 • vsebujejo komentar, ki ni povezan s pripisano Obrazložitvijo ali je neskladen z zadevno storitvijo (primeri zavrnitve: nakup novega vozila ali rabljenega Vozila (Citroën Select) v primeru intervencije na servisu in obratno);
 • se nanašajo na ali navajajo drugo Prodajno mesto, kot je Prodajno mesto nakupa novega Vozila ali rabljenega vozila (Citroën Select) ali mesto, kjer je bila opravljena storitev servisa (primeri zavrnitve: primerjava med Prodajnimi mesti);
 • vsebujejo konkretne elemente navzkrižja interesov (zaposleni na Prodajnih mestih družbe Automobiles Citroën in Skupine PSA so izključeni) ;
 • jih objavijo strokovnjaki (sprejeta so le Mnenja fizičnih oseb, ki niso strokovnjaki);
 • se nanašajo na Uporabnika, ki je navedel napačne identifikacijske podatke ali ni osebno imel Izkušnje stranke;
 • pomenijo podvojitev (tako avtorja kot tudi Izkušnje stranke);
 • se nanašajo na Uporabnika, ki je predložil informacije, ki niso v skladu s Splošnimi pogoji uporabe (npr.: mnenje, starejše več kot 30 dni od Izkušnje stranke).

 


b) Citroën Advisor - Vozilo:

Moderator lahko Mnenja strank in odgovore Prodajnih mest zavrne, če:

 • spodkopava pravico do intelektualne lastnine tretjih oseb (navedba neke druge Znamke itd.) ali če je protizakonito, vsebuje nespodobne, žaljive, klevetniške, grozeče ali vulgarne komentarje;
 • vsebujejo informacije, povezane z zasebnostjo (imenske navedbe tretjih oseb brez njihovega izrecnega soglasja, komentarji glede fizičnega videza ali osebnosti itd) ali zaupne informacije (telefoni, naslovi, e-pošte, VIN, registracija, številka zadeve stranke, bančni podatki itd) ali navajajo spletne strani, hiperpovezave, URL;
 • se ne nanašajo na Vozilo (primeri zavrnitve: kakovost storitve Prodajnega mesta, dokumentacija, garancijska politika, reklamacija, informacijska zahteva itd)
 • so nerazumljivi (zaradi sosledja besed brez pomena, slabo napisane vsebine v smislu nedoumljivosti, vsebina, ki ni napisana v slovenskem jeziku);
 • vsebujejo podatkovne elemente (znesek ali odstotek) o komercialni politiki Prodajnega mesta ali družbe Automobiles Citroën (dostava, prevzem, račun, predložene tarife itd) ;
 • vsebujejo poziv k tožbi ali vsebujejo predloge, ki bi lahko pomenili prevzem civilne ali kazenske odgovornosti Prodajnega mesta ali družbe Automobiles Citroën;
 • vsebuje komentar, ki ni v skladu z dodeljeno Oceno;
 • se nanašajo na vozilo znamke, ki ni Citroën (na primer: DS Automobiles, Peugeot itd) ;
 • vsebujejo konkretne elemente navzkrižja interesov (zaposleni na Prodajnih mestih družbe Automobiles Citroën in skupine PSA so izključeni) ;
 • jih objavijo strokovnjaki (sprejeta so le Mnenja fizičnih oseb, ki niso strokovnjaki);
 • se nanašajo na Uporabnika, ki je navedel napačne identifikacijske podatke ali ni osebno imel Izkušnje stranke;
 • je podvojeno (isti avtor in ista izkušnja stranke);
 • se nanaša na Uporabnika, ki je podal informacije, ki niso v skladu z veljavnimi Splošnimi pogoji uporabe (npr.: Mnenje podano več kot 120 dni po Strankini izkušnji);
 • se nanaša na neko drugo vozilo in ne na izbranega.


c) Citroën Advisor - Prodajni svetovalec
Mnenje stranke ali odgovor prodajnega svetovalca se zavrne, če:

 • spodkopava pravico do intelektualne lastnine tretjih oseb (navedba neke druge Znamke itd.) ali če je protizakonito, vsebuje nespodobne, žaljive, klevetniške, grozeče ali vulgarne komentarje;
 • vsebujejo informacije, povezane z zasebnostjo (imenske navedbe tretjih oseb brez njihovega izrecnega soglasja, komentarji glede fizičnega videza ali osebnosti itd) ali zaupne informacije (telefoni, naslovi, e-pošte, VIN, registracija, številka zadeve stranke, bančni podatki itd) ali navajajo spletne strani, hiperpovezave, URL;
 • se ne nanaša na oceno storitve prodajnega svetovalca med nakupom novega ali rabljenega Vozila (Citroën Select);
 • so nerazumljivi (zaradi sosledja besed brez pomena, slabo napisane vsebine v smislu nedoumljivosti, vsebina, ki ni napisana v slovenskem jeziku);
 • vsebuje številčne zapise (v zneskih ali odstotkih) o komercialni politiki prodajnega mesta ali družbe Automobiles Citroën (popust, odkup rabljenega vozila, faktura, cene s popustom itd.);
 • vsebuje poziv k pravnemu postopku ali vsebuje predloge, v katere bi lahko bila vpletena civilna odškodninska ali kazenska odgovornost prodajnega mesta ali družbe Automobiles Citroën;
 • vsebuje komentar, ki ni v skladu z dodeljeno Oceno ali se ne navezuje na oceno prodajnega svetovalca (primeri zavrnitve: ocena prodajnega svetovalca, opravljen pa je bil poseg v servisni delavnici …);
 • vsebuje ime prodajnega svetovalca, ki ni opravil prodaje;
 • se nanašajo na vozilo znamke, ki ni Citroën (na primer: DS Automobiles, Peugeot itd) ;
 • vsebujejo konkretne elemente navzkrižja interesov (zaposleni na Prodajnih mestih družbe Automobiles Citroën in skupine PSA so izključeni) ;
 • jih objavijo strokovnjaki (sprejeta so le Mnenja fizičnih oseb, ki niso strokovnjaki);
 • se nanaša na Uporabnika, ki je podal napačne osebne podatke ali ni osebno doživel Izkušnje kot stranka;
 • je podvojeno (isti avtor in ista izkušnja stranke);
 • se nanaša na Uporabnika, ki je podal informacije, ki niso v skladu z veljavnimi Splošnimi pogoji uporabe (npr.: Mnenje podano več kot 75 dni po Strankini izkušnji);
 • se nanaša na prodajnega svetovalca, ki ni enega od zaposlenih v Prodajnem mestu ali če ni več del Programa Advisor - Prodajni svetovalec.

 

V primeru zavrnitve zaradi enega od zgoraj naštetih razlogov se avtorja Mnenja ali Prodajno mesto ali Prodajnega svetovalca o tem obvesti z elektronskim sporočilom. Po potrebi ima avtor Mnenja in/ali Prodajno mesto in/ali Prodajni svetovalec možnost podati novo Mnenje ali nov odgovor, in sicer v roku 75 koledarskih dni (Mnenje Citroën Advisor - Storitev) ali 120 dni (Mnenje Citroën Advisor - Vozilo) ali 60 dni (Mnenje Citroën Advisor - Prodajni svetovalec) od datuma Strankine izkušnje.

4. RESTITUCIJA IN OBJAVA MNENJ

4.1 – Restitucija Mnenj

a) Citroën Advisor - Storitev:
Število Mnenj in povprečje Ocen, ki se nanašajo na neko Prodajno mesto, se prikažeta na spletni strani dotičnega Prodajnega mesta, ki je dostopno prek spletnega naslova https://www.citroen.si/uporabne-povezave/prodajno-servisna-mesta.html. Podrobnosti Ocene kot tudi vsebina Mnenj so dostopni le na strani Spletnega mesta, namenjenega Mnenjem zadevnega Prodajnega mesta.

b) Citroën Advisor - Vozilo:
Število mnenj in povprečje Ocen, ki se nanašajo na Vozilo, so prikazani na drugih spletnih straneh Skupine PSA in sicer www.citroen.si   ter povezanih mobilnih aplikacijah.   

c) Citroën Advisor – Prodajni svetovalec

Število Mnenj in povprečje Ocen, ki se nanašajo na Prodajnega svetovalca, so prikazani na drugih spletnih straneh Skupine PSA in sicer www.citroen.si   ter povezanih mobilnih aplikacijah.   

 

Vsa Mnenja bodo v celoti prikazana na Spletnem mestu, od najnovejšega do najstarejšega in sicer največ 30 (trideset) koledarskih dni od dneva predložitve Mnenja. Datum pošiljanja Mnenja, datum Izkušnje stranke, ime in inicialka priimka avtorja Mnenja, model Vozila in Ocena, ki je pripisana za Prodajno mesto ali Vozilo, se objavijo poleg Mnenja. Tako objavljena Mnenja so lahko razvrščena glede na datum pošiljanja, Ocene ali uporabnosti Mnenja (za Mnenja o storitvah), datum pošiljanja ali ugodnejših ocen (za mnenja o vozilih).

Tako objavljena Mnenja je možno razvrstiti po datumu oddaje, Oceni ali uporabnosti Mnenja (za mnenja o Storitvah) oziroma po datumu oddaje ali najbolje ocenjenih mnenjih (za mnenja o Vozilih).

Poleg povprečja Ocen je navedeno skupno število, na katerega se nanaša, in je podano po naslednjem pravilu izračuna: >

 • od 1 do 1,24 = 1 zvezdica
 • od 1,25 do 1,74 = 1 zvezdica in pol
 • od 1,75 do 2,24 = 2 zvezdici
 • od 2,25 do 2,74 = 2 zvezdici in pol
 • od 2,75 do 3,24 = 3 zvezdice
 • od 3,25 do 3,74 = 3 zvezdice in pol
 • od 3,75 do 4,24 = 4 zvezdice
 • od 4,25 do 4,74 = 4 zvezdice in pol
 • več kot 4,75 = 5 zvezdic

 

Pri izračunu povprečne ocene je uporabljeno naslednje pravilo zaokroževanja:

- od 0,01 do 0,49: zaokroženo na nižjo decimalko

- od 0,50 do 0,99: zaokroženo na višjo decimalko

 

4.2 – Prijava neprimerne vsebine

Čisto vsakdo lahko znamko Citroën opozori na žaljivo vsebino s klikom na povezavo "Prijava neprimerne vsebine" na spletni strani, tako da navede svoje ime in priimek, e-naslov in razlog zahteve za izbris Mnenja ali odgovora Prodajnega mesta ali družbe Automobiles Citroën.

Po potrditvi tega obrazca sistem samodejno pošlje opozorilo Moderatorju, ki bo odločil, ali bo Mnenje oziroma odgovor dotičnega Prodajnega mesta ali družbe Automobiles Citroën ohranjeno ali izbrisano. Osebi, ki je prijavila zlorabo, bo poslano elektronsko sporočilo, v katerem bo navedeno Moderatorjevo stališče.

Če se posledično ugotovi, da je vsebina žaljiva, bo Mnenje ali odgovor Prodajnega mesta ali družbe Automobiles Citroën, odvisno od primera, izbrisano s spletne strani, njegovemu avtorju pa bo poslano elektronsko sporočilo, s katerim bo obveščen o razlogu izbrisa.

 

4.3 – Trajanje objave Mnenj in arhiviranje

Mnenja se objavijo na Spletnem mestu (in morebiti na ostalih prej omenjenih spletnih straneh) za obdobje enega leta, razen če avtor Mnenja poda izrecno zahtevo, naj se ga izbriše iz Spletnega mesta. Za odstranitev mora avtor poslati zahtevo skupaj z naslednjim obrazcem tako, da navede datum svojega Mnenja oziroma klikne na povezavo v e-pošti potrditve objave Mnenja. V tem primeru avtor ne bo mogel predložiti novega Mnenja za tovrstno Izkušnjo stranke.


a) Citroën Advisor - Storitev:
Mnenja o Prodajnem mestu, ki je prestalo zelo veliko spremembo (npr.: menjava lastnika, zapiranje zaradi del ali popolne prenove, prekinitev poslovanja, …), bodo shranjena v arhiv in ne bodo na vpogled na Internetu.

b) Citroën Advisor - Vozilo:
Mnenja, ki se nanašajo na vozila, ki se ne proizvajajo več, bodo arhivirana, razen v posebnem primeru predelanih vozil, za katera so bila mnenja pred predelavo prenesena na nov model.

c) Citroën Advisor - Prodajni svetovalec:
Mnenja o Prodajnih svetovalcih, ki ne opravljajo več dejavnosti v Prodajnem mestu ali ki ne želijo več sodelovati v postopku družbe Automobiles Citroën za zbiranje in objavo Mnenj na Spletnem mestu, bodo shranjena v arhiv in na Spletnih mestih ne bodo več na ogled.


Dotična Mnenja bodo kljub temu ostala shranjena v podatkovni bazi družbe Automobiles Citroën v skladu z odločbo o trajanju hrambe podatkov, prijavljenih pri CNIL.

5. PRAVICA DO ODGOVORA PRODAJNIH MEST, PRODAJNIH SVETOVALCEV IN DRUŽBE AUTOMOBILES CITROËN

Prodajno mesto in družba Automobiles Citroën imata pravico do odgovora na vsako objavljeno Mnenje, ki ju zadeva. Iz tega naslova, lahko:

-           avtorju Mnenja navedeta podrobnosti oziroma pošljeta svojo različico dejstev v primeru, da ni skladno z vsebino objavljenega Mnenja;

-           se avtorju zahvalita za njegovo Mnenje.

Odgovor Prodajnega mesta in Prodajnih svetovalcev mora biti "a priori" moderiran s strani moderatorja po istimi pogoji kot Mnenja. Posledično lahko Moderator odgovor Prodajnega mesta zavrne iz razlogov, ki so navedeni v 4. členu.

Moderirani odgovori Prodajnega mesta in Prodajnih svetovalcev in družbe Automobiles Citroën bodo v skladu s Splošnimi pogoji uporabe objavljeni poleg Mnenja v roku sedmih (7) koledarskih dni, kar se šteje od njihovega vnosa.

Odgovori Prodajnih mest, Prodajnih svetovalcev in družbe Automobiles Citroën bodo objavljeni na Spletnem mestu enako dolgo časa kot Mnenje, na katerega se nanašajo.

6. PRAVICE DO INTELEKTUALNE LASTNINE

Družba Automobiles Citroën je Spletno stran ustanovila zaradi osebnih informacij Uporabnikov in Prodajnih mest. Podatkov, ki so v njej predstavljeni, ni dovoljeno niti v celoti niti delno uporabljati v tržne namene brez predhodnega pisnega soglasja družbe Automobiles Citroën. Automobiles Citroën obvešča Uporabnike, da so številni elementi Spletnega mesta:

 • zaščiteni z zakonodajo o avtorskih pravicah, kar velja zlasti za fotografije, članke, skice, animirane sekvence, shranjevanje digitalnih avdio ali video formatov ...;
 • zaščiteni z zakonodajo o blagovnih znamkah: to so zlasti znamka "Citroën", logotip "dvojne puščice" (ki predstavlja logotip Citroën), delno figurativna znamka "Skupina PSA" in tudi znamke modelov vozil.

 

Tako zaščiteni elementi so last družbe Automobiles Citroën, njenih odvisnih družb in/ali tretjih oseb, ki so družbi Automobiles Citroën dovolili njihovo uporabo.

 

Posledično je prepovedana vsaka reprodukcija, predstavitev, uporaba, prilagoditev, vključitev, prevajanje, trženje, bodisi delno ali v celoti, s katerim koli postopkom, v kakršnikoli obliki in na kakršnikoli podlagi (papir, digitalno …) celote ali dela Spletnega mesta brez predhodnega soglasja družbe Automobiles Citroën razen izjem, določenih v členu L122.5 Zakona o intelektualni lastnini, saj predstavlja kaznivo dejanje ponarejanja avtorske pravice in/ali blagovne znamke, ki se po francoski zakonodaji kaznuje s tremi (3) leti zapora in denarno kaznijo 300.000 evrov v primeru ponarejanja avtorskih pravic ter štiri (4) leta zapora in štiristo tisoč evrov (400.000 €) kazni v primeru ponarejanja blagovnih znamk.

 

7. ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik si lahko ogleda Spletno mesto brez razkritja svoje identitete ali katerega koli svojega podatka zasebne narave. Uporabniki so seznanjeni, da informacije, ki se lahko zbirajo preko Spletnega mesta, zbira družba Automobiles Citroën za obdelavo Mnenj.

 

Zaščita vaših osebnih podatkov je naša prioriteta. Vabimo vas, da se seznanite z njimi na https://www.citroen.si/uporabne-povezave/izjava-zasebnosti.html .

8. NADBESEDILNE POVEZAVE (HIPERPOVEZAVE)

Pred postavitvijo nadbesedilne povezave do tega Spletnega mesta je treba pridobiti pisno predhodno soglasje družbe Automobiles Citroën.

V nobenem primeru družba Automobiles Citroën ne odgovarja za vsebino spletnih strani, do katerih bi bilo Spletno mesto povezano s hiperpovezavami ali drugimi vrstami povezave. Uporabnik je sam odgovoren za ogled splošnih pogojev uporabe teh drugih spletnih strani.

 

9. VARNOST

Uporabnik se zavezuje, da z uporabo Spletnega mesta ne bo izvajal nobenih dejanj, ki bi lahko povzročila viruse ali informacijske, funkcionalne prekinitve oziroma kakršne koli težave, ki bi lahko vplivale na delovanje Spletnega mesta ali strežnika ali storitve, dostopne s strani posrednika Spletnega mesta. Uporabnik se zlasti zavezuje, da v okolju Spletnega mesta ne bo dal na razpolago informacij kot so informacije, podatki, dokumenti, ki so zaupne narave in škodljivi in ki lahko vplivajo na delovanje Spletnega mesta ali strežnik ali storitev, ki je dostopna preko posrednika Spletnega mesta.

Z uporabo Spletnega mesta ali katerega koli strežnika ali storitve, dostopne preko posrednika Spletnega mesta, je treba upoštevati nacionalno zakonodajo in pravilnike kot tudi veljavno mednarodno zakonodajo ter pravice tretjih oseb in se ne sme škoditi izgledu družbe Automobiles Citroën iz kakršnega koli naslova in v kakršni koli obliki. Uporabnik zlasti jamči družbi Automobiles Citroën, v zvezi z informacijami, ki jih je Uporabnik dal na razpolago v okolju Spletnega mesta niso kršene pravice tretjih oseb, zlasti tistih, ki izhajajo iz pravic objave,  pravic intelektualne lastnine, javnega reda, osebnostnih pravic in drugih pravic v zvezi z varstvom zasebnosti (pravica do osebne podobe itd) ali veljavnih kazenskih določb nacionalnih in/ali mednarodnih pravic. Iz tega naslova se Uporabnik družbi Automobiles Citroën zavezuje, da bo povrnil vse stroške, bremena in izdatke, ki bi jih družba morala plačati, vključno z nagradami in razumnimi stroški pravnih svetovalcev družbe Automobiles Citroën.

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik je za uporabo Spletnega mesta v celoti odgovoren sam. Družba Automobiles Citroën in njene povezane družbe ne odgovarjajo za neposredno ali posredno škodo, kot so predvsem materialna škoda, izguba podatkov ali programa, finančna škoda, ki je posledica uporabe Spletnega mesta ali spletnih strani, s katerimi je povezano.

Do Spletnega mesta je možno dostopiti prek internetnega omrežja. Iz tega naslova opozarjamo, da je internet prosto dostopno in neformalno omrežje, ki ga sestavljajo mednarodne vmesniške povezave do računalniških mrež. Za upravljanje Interneta ni zadolžena nobena centralna ustanova in vsak delček tega omrežja pripada javni ali zasebni neodvisni organizaciji. Njegovo delovanje torej temelji na medsebojnem sodelovanju operaterjev raznih omrežij brez vsakršne obveznosti glede dobave ali kakovostne oskrbe med operaterji. Omrežja imajo lahko različne zmogljivosti prenosa podatkov in svoja lastna pravila uporabe. Nihče ne daje zagotovila za ustrezno delovanje Interneta kot celote. Posledično družba Automobiles Citroën ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenega zagotovila v primeru nepravilnega delovanja Interneta (zakasnitev pri prenosu podatkov ali katerakoli druga nepravilnost).

 

11. ZAČASNA IZKLJUČITEV ALI PREKINITEV DOSTOPA DO SPLETNEGA MESTA

Družba Automobiles Citroën lahko Uporabniku kadarkoli prekine, začasno ali trajno, dostop do Spletnega mesta v primeru kršitve teh Splošnih pogojev uporabe s strani Uporabnika, brez poseganja v vse ostale pravice in ravnanja v korist družbe Automobiles Citroën, tehničnih težav v povezavi z infrastrukturno vzpostavitvijo na spletu in delovanjem Spletnega mesta ali v primeru vzdrževanja Spletnega mesta.

12. VELJAVNO PRAVO

Za to Spletno mesto in te Splošne pogoje uporabe velja francoska zakonodaja. Ne glede na navedeno se v razmerju do posameznika, ki se po zakonu šteje za potrošnika, uporabljajo določbe prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče, od katerih ni dovoljeno odstopanje z dogovorom.

 

V primeru spora bodo stranke poskušale rešiti spor po mirni poti. V nasprotnem primeru se pristojnost sodišča določi po pravilih francoskega splošnega prava. Navedena določba ne posega v določbe slovenskega nacionalnega prava ali prava EU o sodni pristojnosti, ki jih s pogodbenim določilom ni mogoče spremeniti. Posameznik, ki se v skladu z zakonom šteje za potrošnika, ima pravico vložiti tožbo tudi pred sodiščem, pristojnem po njegovem stalnem oziroma začasnem prebivališču.

13. POSODOBITEV SPLOŠNIH POGOJEV IN SPLETNEGA MESTA

Družba Automobiles Citroën si pridržuje pravico do sprememb in posodobitev teh Splošnih pogojev uporabe brez predhodnega obvestila ter vseh elementov, ki se nahajajo na Spletnem mestu.

Vse spremembe veljajo za Uporabnike, ki morajo sprejeti Splošne pogoje uporabe pri vsaki povezavi s Spletnim mestom. Za Uporabnika velja, da je sprejel Splošne pogoje uporabe v njihovi zadnji različici ob vsaki novi povezavi s Spletnim mestom.

 

Ljubljana, 13.5.2022, C Automobil Import d.o.o. Član Skupine Emil Frey.