Ogled vsebine
Izjava o varstvu osebnih podatkov za servis
Izjava o varstvu osebnih podatkov 
Pooblaščeni servisi Citroën

Cenimo vašo zasebnost in tako ves čas skrbimo za varstvo osebnih podatkov, ter sledimo načelom varne obdelave osebnih podatkov. V Izjavi o varstvu osebnih podatkov v nadaljevanju predstavljamo, katere vaše osebne podatke obdelujemo, kakšen je namen obdelave, na katerih pravnih podlagah osebne podatke obdelujemo in kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

 

1.         Upravljavec

Vaši osebni podatki se bodo obdelovali s strani vašega izbranega serviserja, kot upravljavca osebnih podatkov. Pooblaščeni serviser zbrane osebne podatke, razen podatka o članstvu v klubu zvestobe, zbira v lastnem imenu in za lasten račun, hkrati pa kot član mreže pooblaščenih serviserjev proizvajalca vozil kot skupni upravljavec skupaj z:

-          družbo C Automobil Import d.o.o., Baragova ulica 7E, 1000 Ljubljana (uvoznik), ki je imetnik pravice trženja novih vozil znamke Citroen, nadomestnih delov, opreme in dodatkov ter storitev, povezanih s temi vozili v Sloveniji.

-          družbo Stellantis Auto SAS, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy (proizvajalec) glede zbiranja osebnih podatkov pri branju informacij o diagnostični kodi napake in razkritju teh podatkov proizvajalcu, ki obdeluje vaše osebne podatke za namen izboljšave kakovosti svojih izdelkov in nadaljnjega razvoja izdelkov in v primeru podatkov v zvezi z varnostjo, za namen nadzora nad izdelki ali zagotavljanja svoje odgovornosti za skladnost proizvodov.

Upravljavci osebnih podatkov, kot navedeno zgoraj, so se s pogodbo dogovorili, kdo izpolnjuje katere izmed obveznosti upravljavcev osebnih podatkov in so določili obveznosti vsakega izmed njih za zakonitost obdelave in točnost obdelanih podatkov. Določili so medsebojne obveznosti glede obveščanja po predpisih o varstvu osebnih podatkov in obravnavanja zahtevkov strank iz tega naslova, kot je razvidno iz te izjave. Glede uveljavljanja svojih pravic oz. v primeru vprašanj v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov uporabite kontaktne podatke upravljavcev navedenih na dnu te izjave o varstvu osebnih podatkov.

 

2.        Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaši osebni podatki se obdelujejo za sledeče namene in na sledečih pravnih podlagah:

 

2.1.      Izvedba storitve servisa ali nakupa blaga ali izvedbe drugih ukrepov na prošnjo stranke za namen oddaje naročila storitve

Podatki/vrste podatkov(obvezni podatki so označeni s *)

Namen

Pravna podlaga

Ime in priimek*, naslov*, naslov elektronske pošte*, številka mobilnega, stacionarnega in/ali službenega telefona*, podatki o vozilu (registrska oznaka, V.I.N številka in datum začetka garancije), podatki o naročeni storitvi ali nakupu*, podatek o tem, ali je stranka član programa ugodnosti MyCITROËN plus*, podatke o podaljšanem jamstvu, tehnične informacije o zmogljivosti in tehničnih razmerah vozila, delovanju vozila* (stanje sklopov, nivo tekočin, število prevoženih kilometrov, dnevnik dogodkov, vključno z diagnostiko in opozorili oziroma informacije o varnosti mehanskih delov), fotografije in video izdelkov.

Pooblaščeni serviser obdeluje osebne podatke za namen izvedbe naročene storitve popravila, servisa, ali za prodajo blaga, ali za izvedbo ukrepov na prošnjo stranke pred sklenitvijo pogodbe. To vključuje najavo strankinega obiska na servisu z njenim imenom in priimkom na tabli ali ekranu v servisni delavnici ter komunikacijo preko navedenih kontaktnih podatkov.

Izvedba naročila, to je izpolnitev pogodbe, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo stranke pred sklenitvijo pogodbe skladno s členom 6 (1) 1 b) GDPR.

Osebni podatki se hranijo pri pooblaščenem serviserju 10 let od prenehanja pogodbenega razmerja z vami. Glede na namen zbiranja vaših osebnih podatkov te podatke uporablja pooblaščeni serviser.

Podatki/vrste podatkov (obvezni podatki so označeni s *)

Namen

Pravna podlaga

Ime in priimek*, naslov*, naslov elektronske pošte*, številka mobilnega, stacionarnega in/ali službenega telefona*, podatki o vozilu (registrska oznaka, V.I.N številka in datum začetka garancije), podatki o naročeni storitvi ali nakupu*, podatek o tem, ali je stranka član kluba MyCITROËN plus*, podatke o podaljšanem jamstvu, tehnične informacije o zmogljivosti in tehničnih razmerah vozila, delovanju vozila* (stanje sklopov, nivo tekočin, število prevoženih kilometrov, dnevnik dogodkov, vključno z diagnostiko in opozorili oziroma informacije o varnosti mehanskih delov), fotografije in video izdelkov.

 

Uvozniku bodo podatki posredovani, da bo lahko preverjal, ali je serviser pri vzdrževanju in popravilu vozil izvrševal pogodbene storitve pod dogovorjenimi pogoji.  Na ta način želi uvoznik zagotoviti nadzor nad tem, ali so vam bile storitve opravljene dovolj kakovostno ter ali so bili vašemu avtomobilu vgrajeni kakovostni deli, hkrati pa na tej podlagi pooblaščeni serviser in uvoznik oblikujeta medsebojne zahtevke iz pogodbenega razmerja med njima.

Zakoniti interesi, ki jih zasleduje uvoznik skladno s členom 6 (1) 1 f GDPR (nadzor nad kakovostjo storitev; uveljavljanje pravnih zahtevkov).

Osebni podatki se hranijo pri pooblaščenem serviserju in uvozniku 10 let od prenehanja pogodbenega razmerja z vami. Glede na namen zbiranja vaših osebnih podatkov te podatke uporablja pooblaščeni serviser in uvoznik.

Podatki/vrste podatkov(obvezni podatki so označeni s *)

Namen

Pravna podlaga

Ime in priimek*, naslov*, naslov elektronske pošte*, številka mobilnega, stacionarnega in/ali službenega telefona*, podatki o vozilu (registrska oznaka, V.I.N številka in datum začetka garancije), podatki o naročeni storitvi ali nakupu*, podatek o tem, ali je stranka član kluba MyCITROËN plus*, podatke o podaljšanem jamstvu, tehnične informacije o zmogljivosti in tehničnih razmerah vozila, delovanju vozila* (stanje sklopov, nivo tekočin, število prevoženih kilometrov, dnevnik dogodkov, vključno z diagnostiko in opozorili oziroma informacije o varnosti mehanskih delov), fotografije in video izdelkov.

 

Kolikor upravljavcema nalaga zakonodaja, bosta osebne podatke lahko obdelovala tudi zaradi izpolnitve zakonskih obveznosti, npr. v zvezi z ukrepi za zagotavljanje varnosti proizvodov (vpoklici).

Izpolnjevanje zakonskih obveznosti skladno s členom 6 (1) 1 c) GDPR.

Osebni podatki se hranijo pri pooblaščenem serviserju in uvozniku 10 let od prenehanja pogodbenega razmerja z vami. Glede na namen zbiranja vaših osebnih podatkov te podatke uporabljata pooblaščeni serviser in uvoznik.

 

2.2.     Uveljavljanje garancij in jamstva

Podatki/vrste podatkov(obvezni podatki so označeni s *)

Namen

Pravna podlaga

ime in priimek*, naslov*, naslov elektronske pošte*, številka mobilnega, stacionarnega in/ali službenega telefona*, specifikacija storitev in blaga*, podatek o podaljšanem jamstvu*, identifikacijska številka vozila (VIN)*, podatek o diagnostični kodi napake*, fotografije in video izdelkov.

Obdelava zahtevkov iz naslova garancije in jamstva za napake.

Izpolnitev pogodbe skladno s členom 6 (1) 1 b) GDPR.

Osebni podatki se hranijo 5 let od zaključka obravnave zahtevka. Glede na namen zbiranja vaših osebnih podatkov te podatke uporabljajo pooblaščeni serviser, uvoznik in proizvajalec za potrebe uveljavljanja garancij in jamstev.

 

2.3.     Izvajanje pravic in obveznosti povezanih s članstvom v Programu ugodnosti MyCITROËN plus

Podatki/vrste podatkov(obvezni podatki so označeni s *)

Namen

Pravna podlaga

Podatek o članstvu v programu ugodnosti MyCITROËN plus*.

Izvajanje pravic in obveznosti, povezanih s programom ugodnosti MyCITROËN plus in za namene, v katere je stranka privolila ob včlanitvi v program ugodnosti MyCITROËN plus.

Glej Izjavo o varstvu osebnih podatkov za Program ugodnosti MyCITROËN plus, ki je  dostopna na: https://www.citroen.si/vzdrzevanje/klub-zvestobe-mycitroen/fizicne-osebe.html oziroma  na https://www.citroen.si/content/dam/citroen/slovenia/4-0-maintain/4-10-loyalty-club/Splosni_pogoji_MCPlus_maj2022.393150.pdf)

Glede na namen zbiranja vaših osebnih podatkov te podatke uporabljata pooblaščeni serviser in uvoznik, glede hrambe podatkov pa je bolj podrobno pojasnjeno v izjavi o varstvu osebnih podatkov za Program ugodnosti MyCITROËN plus.

 

2.4.     Neposredno trženje

Podatki/vrste podatkov

Namen

Pravna podlaga

Ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, številka mobilnega, stacionarnega in/ali službenega telefona, model vozila in starost vozila v uporabi, podatki o naročeni storitvi ali nakupu, podatek o tem, ali je stranka član programa ugodnosti MyCITROËN plus.

Obveščanje o prodajnih ponudbah in novostih, nagradnih igrah, prodajnih akcijah, dogodkih.

Osebna privolitev skladno s členom 6 (1) 1 a) GDPR

226. člen ZEKom-2

Podatki se hranijo pri pooblaščenem serviserju in uvozniku do preklica privolitve, v primeru neposrednega trženja brez izrecne privolitve pa 5 let od prenehanja pogodbenega razmerja. Glede na namen zbiranja vaših osebnih podatkov te podatke uporabljajo pooblaščeni serviser, uvoznik, izvajalci marketinških storitev (tiskarji, oglaševalske agencije, klicni centri ipd.).

 

2.5.     Merjenje zadovoljstva

Podatki/vrste podatkov

Namen

Pravna podlaga

Ime in priimek, kontaktni podatek (telefonska številka ali elektronski naslov) ter podatki, ki nam jih boste zaupali v zvezi z vašo izkušnjo, vaše ocene in komentarji.

Spremljanje kakovosti storitev; nadzor nad pooblaščenimi prodajalci in serviserji.

Osebna privolitev skladno s členom 6 (1) 1 a) GDPR, če nam to dovoljuje zakonodaja tudi naš zakoniti interes, ki je v spremljanju kakovosti storitev 6 (1) 1 f) GDPR.

Osebni podatki se hranijo 5 let od opravljene storitve v zvezi s katero se izvaja anketiranje. Glede na namen zbiranja vaših osebnih podatkov te podatke uporabljata uvoznik in pooblaščeni serviser.

 

2.6.     Diagnostika kod napak

Podatki/vrste podatkov(obvezni podatki so označeni s *)

Namen

Pravna podlaga

Identifikacijska številka vozila (VIN)*, podatek o diagnostični kodi napake*.

Izvajanje pogodbe, sklenjene z vami za namen branja in preučitve diagnostične kode napake.

Izvajanje pogodbe skladno s členom 6 (1) 1 b) GDPR.

Osebni podatki se hranijo pri pooblaščenem serviserju še 10 let od prenehanja pogodbenega razmerja. Glede na namen zbiranja vaših osebnih podatkov te podatke uporabljata pooblaščeni serviser in proizvajalec.

 

 

Podatki/vrste podatkov

Namen

Pravna podlaga

Identifikacijska številka vozila (VIN), podatek o diagnostični kodi napake v primeru podatkov v zvezi z varnostjo.

Nadzor nad skladnostjo proizvoda iz naslova odgovornosti proizvajalca.

Skladnost z zakonsko obveznostjo po členu  6 (1) 1 c) GDPR (v primeru obveznosti proizvajalca za skladnost proizvodov).

 

Podatki/vrste podatkov

Namen

Pravna podlaga

Identifikacijska številka vozila (VIN), podatek o diagnostični kodi napake.

Izboljšava kakovosti izdelkov in razvoj novih produktov.

Zakoniti interesi, ki jih zasleduje proizvajalec skladno s členom 6 (1) 1 f) GDPR, razen če ste uveljavljali pravico do ugovora skladno s členom 21 (1) GDPR.

Osebni podatki se hranijo pri proizvajalcu še 12 let od njihovega posredovanja proizvajalcu. Glede na namen zbiranja vaših osebnih podatkov te podatke uporablja proizvajalec.

 

2.7.      Spremljanje emisij CO₂

Podatki/vrste podatkov

Namen

Pravna podlaga

Podatki o porabi goriva in/ali električne energije skupaj z VIN številko vozila, razen če lastnik vozila izrecno zavrne dajanje navedenih podatkov na voljo proizvajalcu ali njegovemu pooblaščenemu prodajalcu ali serviserju.

Spremljanje in sporočanje podatkov v zvezi z emisijami CO₂ iz osebnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil.

Skladnost z zakonsko obveznostjo po členu  6 (1) 1 c) GDPR (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/392 z dne 4. marca 2021).

Pooblaščeni serviser podatke hrani do sporočanja proizvajalcu, proizvajalec hrani podatke do sporočanja Evropski Komisiji; Evropska agencija za okolje identifikacijske številke vozil hrani 20 let od datuma, ko so bili prvič naloženi v osrednjo zbirko podatkov ali zbirko poslovnih podatkov (BDR) Evropske agencije za okolje. Glede na namen zbiranja vaših osebnih podatkov te podatke uporabljajo pooblaščeni serviser, proizvajalec, Evropska agencija za okolje, Evropska komisija.

 

3.        Posredovanje osebnih podatkov

Podatki, označeni z zvezdico (*), so obvezni in njihova obdelava je nujna za izvedbo pogodbe. Zato ste nam zavezani posredovati te podatke. Če ne želite posredovati teh podatkov, vam ne moremo zagotoviti naročene storitve.

Serviser bo lahko zavrnil naročilo delno ali v celoti, če bo stranka zavrnila posredovanje svojih podatkov ali nasprotovala njihovi pridobitvi. Serviser ima pravico, da po lastni presoji zahteva, da stranka izkaže svojo identiteto in morebiten obstoj pooblastilnega razmerja; v primeru, ko je naročnik pravna oseba, pa tudi upravičenost za sklepanje pogodb v imenu te pravne osebe.

Dostop do zgoraj omenjenih osebnih podatkov se bo lahko omogočil določenim osebam, ki zagotavljajo IT storitve za administracijske namene in pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom upravljavcev. Izjemoma bodo lahko posredovani državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve.

 

4.       Oblikovanje profilov

Če privolite v analizo vaših podatkov za namen priprave optimalne in prilagojene ponudbe izdelkov in storitev, določene podatke (kot na primer, a ne izključno, model vozila) uporabljamo za ovrednotenje oziroma oceno, kakšna vsebina komunikacije bi bila za vas najbolj zanimiva in koristna. S tem želimo povečati možnost, da vam predstavimo čim bolj relevantna vozila, izdelke ali storitve in da vam ne pošiljamo ponudb, za katere menimo, da vas ne bi zanimale. S tem namenom posameznike lahko razvrščamo v različne skupine (profile), s katerimi komuniciramo različno oziroma prilagojeno (individualizirano).

To pomeni, da različne skupine (profili) posameznikov prejemajo tržna sporočila z različno vsebino, lahko tudi vključno s posebnimi nakupnimi pogoji (npr. popusti ali plačilni pogoji). Pri razvrščanju posameznikov v skupine (profile) lahko spremljamo, beležimo in uporabljamo tudi odziv posameznika na tržna sporočila, npr. odpiranje e-poštnih sporočil, kliki na povezave, čas, ki ga posameznik preživi na določeni povezavi ipd. če ne želite, da vam pošiljamo ponudbe na podlagi profiliranja lahko temu vedno ugovarjate.

 

5.       Prenos v tretje države

Osebni podatki, ki se obdelujejo za namen neposrednega trženja, se bodo lahko prenesli v Združene države Amerike (ZDA). Trenutno ni veljavnega sklepa Evropske Komisije o ustreznosti varstva osebnih podatkov v ZDA. Obdelovalec osebnih podatkov, h kateremu bodo preneseni podatki, se je zavezal k standardnim določilom o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija, poleg tega pa je sprejel dodatne organizacijske in tehnične ukrepe varstva podatkov. O tem, kako so varovani vaši podatki se lahko seznanite na sledeči povezavi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32021D0914.

 

6.       Vaše pravice

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico dostopa oziroma seznanitve, pravico do popravka ali dopolnitve, pravico izbrisa (pravico pozabe), pravico omejitve obdelave, pravico prenosljivosti podatkov, pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, kadar se obdelujejo na podlagi 6 (1) 1 e) ali f) GDPR ali kjer se osebni podatki obdelujejo za namen neposrednega trženja skladno z veljavno zakonodajo. Za namene, za katere obdelava poteka na podlagi privolitve, lahko svojo privolitev kadarkoli prekličete in zahteva, da se njeni podatki trajno ali začasno prenehajo uporabljati.

Pravica do ugovora: pod določenimi pogoji imate pravico, da na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ali kadar se vaši podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, kadar koli ugovarjate (nasprotujete) obdelavi osebnih podatkov. Upravljavec ima v tem primeru obveznosti, da preneha obdelovati vaše  osebne podatke. V kolikor vaše osebne podatke obdelujemo za namen neposrednega trženja, imate nadalje pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi za namene takega trženja, ali zgolj avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov.

Pravico imate vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov v nasprotju s predpisi.

 

Prosimo, upoštevajte, da so lahko zgoraj omenjene pravice omejene z zakonodajo in da se morajo morda z naše strani izpolniti samo pod določenimi pogoji.

7.        Način uveljavljanja pravic

V zvezi z Izvajanjem pravic in obveznosti povezanih s članstvom v Programu ugodnosti MyCITROËN plus kontaktirajte uvoznika. Glede branja podatkov o identifikacijski številki vozila (VIN) in podatku o diagnostični kodi napake (zbiranju podatkov), v zvezi z razkritjem podatkov proizvajalcu in glede obdelave podatkov v kontekstu diagnostike vozil kontaktirajte pooblaščenega serviserja. Za namen obdelave osebnih podatkov zaradi nadzora izdelkov z namenom zagotavljanja skladnosti in za namen izboljšanja kakovosti proizvodov in nadaljnjega razvoja izdelkov, prosimo kontaktirajte proizvajalca po elektronski pošti privacyrights@citroen.com. Za vse ostale namene prosimo kontaktirajte pooblaščenega serviserja.

Na enak način lahko tudi spremenite nastavitve glede načina, na katerega želite, da upravljavec ali obdelovalec osebnih podatkov z vami stopi v stik (elektronska pošta, naslov, SMS/MMS).

 

 

Kontakt pooblaščenega serviserja

Kot je razvidno iz prve strani delovnega naloga.

 

Kontakt uvoznika

C Automobil Import d.o.o., matična številka: 5934737000, Baragova ulica 7E, 1000 Ljubljana

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov navedene družbe je dosegljiva na elektronskem naslovu: gdpr@c-automobil-import.si

 

Kontakt proizvajalca

Stellantis Auto SAS, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, Francija, imena članov poslovodstva so na voljo na sledeči povezavi: https://www.groupe-psa.com/en/automotive-group/governance.

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Stellantis Auto SAS, Data Protection Officer, 2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France

 

 

posodobljeno, dne 2.11.2023