PREUSMERITEV SEKUND

Zanima, me če je moje vozilo na seznamu akcij vpoklica

Predmet akcij vpoklica je vaša varnost ali skladnost vašega vozila z zakonskimi predpisi. Kakor hitro je mogoče, stopite v stik z vašim pooblaščenim serviserjem. Ti posegi so opravljeni brezplačno.

 

VIN (identifikacijska številka vozila) je navedena v prometnem dovoljenju. Vsebovati mora 17 znakov, začenši z VF7 ali VR7.

Prepišite kodo captcha, ki je prikazana na desni.

Image de contrôle

Vpisana koda ni pravilna. Ponovite vpis.
ZAČNITE

Obveščamo vas, da vaše vozilo ni zajeto v nobeno od akcij vpoklica.

Obveščamo vas, da vaše vozilo ni zajeto v nobeno od akcij vpoklica.

Vaše vozilo ni vneseno v sistem v tej državi, prosimo, obrnite se na vašega pooblaščenega serviserja. 

Vnesene številke ni v naši podatkovni bazi ali pa je neveljavna. Prosimo, preverite vnesene podatke. Če težava ostaja, se obrnite na vašega pooblaščenega serviserja, ki bo preveril vašo VIN številko.

Opis trenutno ni na voljo. Prosimo, obrnite se na servisno delavnico.

PONOVITE
Akcija vpoklica, ki bi morala biti izvedena.
Varnostne akcije za izvedbo.
Lorem ipsum

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Akcije vpoklica za nadgradnjo za izvedbo.
Lorem ipsum

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Že izvedene akcije vpoklica.
Že izvedene varnostne akcije
Lorem ipsum

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Že izvedene akcije posodobitve
Lorem ipsum

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum

consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

PONOVITE
Top