Ogled vsebine
Pogoji spletne prodajAMIe
CITROËN AMI STORE  - SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN GARANCIJE ZA GOTOVINSKO SPLETNO PRODAJO VOZILA CITROËN AMI

 

 

Ti Splošni pogoji urejajo pravno razmerje med prodajalcem in kupcem vozila Citroën AMI. Uporabljajo se izključno za naročila, ki jih kupec odda na spletnem mestu AMI STORE https://www.amistore.si/ in za gotovinske nakupe. 

 

1.  DEFINICIJE

»Citroën AMI« je 100 % električno štirikolesno prevozno sredstvo, v nadaljevanju tudi Vozilo. Samostojna uporaba tega vozila je trenutno dovoljena tudi osebam, ki so dopolnile 15 let in so uspešno opravile vozniški izpit kategorije B1.

»Dostavljavec« je podjetje, ki v imenu prodajalca opravi dostavo Vozila AMI na naslov, ki ga določi kupec.

»Gotovinski nakup« pomeni plačilo kupnine brez financiranja.

»Kupec« ali »stranka« (vi) je fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem oziroma sedežem na območju Evropske Unije, ki vozilo Citroën AMI kupuje izključno za lastno uporabo. Vozila Citroën AMI ni mogoče kupiti za nadaljnjo prodajo.

»Osebni podatki« so osebni podatki, kot so opredeljeni v 1. točki 4. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1). Pri nakupu Vozil AMI se zahtevajo le tisti osebni podatki, ki so potrebni za namen izpolnitve pogodbe.

»Prodajalec« vozil na spletnem mestu STORE AMI (mi) je C Automobil Import d.o.o. Baragova 7E, 1000 Ljubljana, matična številka 5934737000, (nadaljevanju tudi CAI). Družba C Automobil Import d.o.o. je uradni uvoznik in distributer izdelkov in storitev Citroën v Sloveniji.

»Potrošnik« je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago, storitve in digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

»Prodajna pogodba« je sestavljena iz posebnega dela, ki ga izpolni kupec na spletnem mestu z izbiro modela vozila in krajem dostave oz. prevzema, oddanega naročila, teh splošnih pogojev prodaje vozila AMI, izjave o varstvu osebnih podatkov ter splošnih pogojev uporabe spletnega mesta.

 

2. OBSEG UPORABE SPLOŠNIH POGOJEV

V sklopu spletne obravnave ne sprejemamo vozil za (delno) zamenjavo. Čeprav lahko tako mi kot tudi naši prodajalci za nekatere modele CITROËN sprejemamo vozila za zamenjavo, te zamenjave niso vključene v našo spletno prodajo vozila Ami.

 

Razlaga: V teh Pogojih, (a) če kontekst ne zahteva drugače, besede v ednini vključujejo množino in v množini vključujejo ednino, (b) vsaka vaša obveznost, da nečesa ne storite, vključuje obveznost, da ne dovolite, da se ta stvar stori in (c) vse besede, ki sledijo izrazom »vključno«, »vključuje«, »zlasti«, »na primer« ali katerikoli podoben izraz se razumejo kot ponazoritev in ne omejujejo pomena besed, opisa, definicije, besedne zveze ali izraza pred temi izrazi.

 

Razno: Če se katerikoli del teh Pogojev izkaže za neizvršljivega, ostali deli teh Pogojev ostanejo v veljavi. Če odlašamo ali ne uveljavljamo kateregakoli od teh Pogojev, se to ne šteje kot odpoved našim pravicam in jih lahko uveljavljamo tudi pozneje.

 

Nakup vozila AMI na spletnem mestu STORE AMI je omogočen polnoletnim fizičnim osebam, ki imajo prebivališče v Evropski Uniji in pravnim osebam s sedežem v Evropski Uniji, izključno za lastno uporabo.

CAI prodaja Vozila AMI neposredno končnim uporabnikom in si pridržuje pravico stornirati vsako naročilo, za katerega oceni, da je bilo izvedeno z namenom preprodaje.

Ti Splošni Pogoji ne veljajo za prodajo drugih vozil znamke CITROËN bodisi preko spletnega mesta CITROËN, pooblaščenih prodajalcev ali kako drugače.

Splošni pogoji, izdelki in cene, navedeni na spletnem mestu STORE AMI, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. V veljavi ostanejo, dokler so objavljeni na spletnem mestu STORE AMI.

Za posamezno naročilo veljajo Splošni pogoji in cene, ki so objavljeni na spletnem mestu STORE AMI v trenutku, ko je naročilo podano. Proizvajalec si pridržuje pravico, da naročene izdelke izboljša ali spremeni v skladu z zahtevami oblastnih organov in tehnološkim napredkom. V primeru, da take spremembe vplivajo na ceno Vozila, lahko potrošnik odstopi od naročila, pod pogoji, ki obravnavajo odstop.

Odgovornost Prodajalca za izdelek je strogo opredeljena z določbami 7.  člena (GARANCIJE IN ODGOVORNOST) teh Splošnih pogojev.

 

3. PREDSTAVITEV VOZILA IN NAROČANJE NA SPLETNEM MESTU STORE AMI

Pred naročanjem si lahko stranke Vozilo fizično ogledajo pri določenih članih pooblaščene mreže Citroën v Sloveniji (v nadaljevanju AMI partner) in po dogovoru z njimi opravijo testno vožnjo. Naslovi AMI partnerjev so navedeni na Spletnem mestu Store AMI.  Testno vožnjo  prav tako lahko rezervirate na spletnem mestu https://www.citroen.si/modeli/ami.html. Na spletnem mestu so sicer na voljo slike Vozila, ki pa se lahko razlikujejo glede na napravo, ki jo uporabljate. Prizadevamo si zagotoviti, da so slike, velikost in mere naših vozil na našem Spletnem mestu prikazane natančno. Vendar pa ne moremo zagotoviti, da bodo slike vozil Ami na vsaki napravi prikazane na enak način. Zato so slike naših vozil prikazane zgolj v ilustrativne namene.

 

Razpoložljivost Vozil

Kljub prizadevanjem, da bi bila spletni katalog vozil AMI in seznam razpoložljivosti vedno ažuren obstaja možnost, da nekateri modeli občasno niso na voljo. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti v primeru, da določeni modeli Vozil, prikazani na spletu, niso na voljo.

V takih primeru bo Stranka brez odlašanja obveščena, vplačana sredstva pa v celoti povrnjena.

 

Koraki naročanja na spletnem mestu Store AMI

Stranka lahko Vozilo naroči sama ali ob obisku AMI partnerja s pomočjo slednjega.

 

Stranka mora najprej izbrati vozilo AMI in pri tem navesti pravilne osnovne osebne podatke (kot so ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov, kontaktna telefonska številka ter datum rojstva, v primeru pravne osebe, tudi naziv podjetja. Stranka izrecno soglaša, da pri naročilu ne bo posredovala nobenih lažnih ali zavajajočih podatkov (na primer lažnih imen, naslovov in/ali kontaktnih ali plačilnih podatkov). Če upravičeno menimo, da je vaše naročilo ali katerikoli podatek, ki ste ga posredovali, neresničen ali goljufiv ali krši kakršenkoli zakon ali te Splošne pogoje, si pridržujemo pravico, da prekličemo vaše naročilo.

 

Stranka navede, ali nakup opravlja kot fizična ali pravna oseba.

Stranka na Spletnem mestu v na spletnem katalogu izbere željene opcije oz. lastnosti vozila AMI za izdelavo.

Stranka lahko izbira med naslednjimi izvedenkami:

-          My AMI AMI ;

-          My AMI ORANGE, My AMI GREY in My AMI BLUE, ki so dobavljene s paketom dodatne opreme.

-          My AMI POP, My AMI TONIC in My AMI CARGO, ki so dobavljene s paketom dodatne opreme, ki je že vgrajena.

 

Na Spletnem mestu so voljo tehnične specifikacije vozila.

 

Stranka lahko izbira med opcijami tudi dodatno opremo in pogodbe o storitvah, kadar so takšne opcije ali dodatne storitve na voljo.

 

Cena vozila in datum dostave se ustrezno posodobita glede na izbran izdelek in kraj dostave.

 

Stranka nato izbere kraj dostave Vozila in sicer:

-           na izbrani naslov na ozemlju Republike Slovenije, ali;

-           pri AMI partnerju, ki ga izbere na seznamu, ki je objavljen na spletnem mestu Store AMI.

 

V ceno Vozila niso všteti stroški dostave na izbrani naslov na ozemlju R Slovenije. Cena dostave je navedena na spletnem mestu.

 

Stranka je  pozvana, naj prebere Splošne pogoje uporabe Spletnega mesta, te Splošne pogoje prodaje ter Izjavo o zasebnosti. Stranka nato s klikom v potrditveno polje potrdi, da se z njimi strinja. Zatem  potrdi svoje naročilo s klikom na »Oddajte naročilo«. S tem, ko na spletnem mestu Store AMI potrdi svoje naročilo z obveznostjo plačila, tudi sprejme pogodbene pogoje.

 

Pred klikom na »Oddajte naročilo« lahko Stranka preveri podrobnosti in skupni znesek svojega naročila ter tudi prekliče postopek.

 

Posebnosti pri naročanju glede na lastnost kupca

 

 • Nakup vozila AMI za mladoletno osebo

Če nakup vozila opravi zakoniti zastopnik mladoletne osebe, ki bo tudi lastnik tega vozila in ga bo dal mladoletniku na razpolago v uporabo, se nakup opravi v skladu z običajnimi pogoji na spletnem mestu STORE AMI.

 

Mladoletna oseba je lahko lastnik vozila AMI, vendar morajo nakup opraviti izključno njeni zakoniti zastopnik (starši ali skrbnik). Če je zgolj eden od staršev mladoletnikov zakoniti zastopnik, lahko nakup vozila zanj opravi le ta oseba.

 

 • Nakup vozila AMI s strani pravne osebe:

Če naročilo odda pravna oseba, je treba ob naročilu po elektronski pošti predložiti redni izpisek AJPES in kopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika pravne osebe, kot je navaden na izpisku. Če naročila ne odda zakoniti zastopnik pravne osebe, je treba predložiti tudi pooblastilo, ki ga je podpisal zakoniti zastopnik.

 

Upoštevajte, da je vozilo AMI mogoče kupiti le za lastno uporabo in ne za nadaljnjo prodajo.

 

Sprememba naročila

Pred datumom prevzema ali dostave vašega vozila Ami lahko izvedemo manjše spremembe specifikacij vašega vozila Ami, da bi upoštevali vse potrebne tehnične prilagoditve.

 

 

4. CENA IN PLAČILO KUPNINE

Ko si na našem Spletnem mestu ogledate vozilo Ami, je naslovna cena, ki se vam prikaže, končna gotovinska cena vozila (»Cena«), razen če je navedeno drugače. Cena vključuje stroške priprave Vozila in dostavo do lokalnega partnerja AMI.. Cena ne vključuje stroškov dostave na dom (ki so prikazani na Spletnem mestu) ter cestne takse in zavarovanja (za katere ste odgovorni sami). Cena dostave se prikaže, ko Stranka poda svojo izbiro. Cena dostave na izbrani naslov se razlikuje glede za izbran kraj dostave  in je navedena na povzetku naročila na Spletnem mestu.

 

Točnost končne cene Prizadevamo si zagotoviti, da so cene in podatki, prikazani na našem Spletnem mestu, točni in posodobljeni. Vendar lahko pride do napak ali spremembe cene zaradi dejavnikov, na katere ne moremo vplivati, kar lahko privede do prekoračitve cene, kot je navedena v naročilu. V primeru napake pri prikazu cene ali spremembe Cene vašega vozila Ami po tem, ko ste oddali naročilo prek našega Spletnega mesta, vas bomo o tem obvestili v najkrajšem možnem času. Nato lahko (a) ponovno potrdite svoje naročilo po popravljeni Ceni ali (b) prekličete svoje naročilo, če je nova cena bistveno višja od prvotne cene, to je če jo presega za 10%. Če se odločite za preklic naročila, potem ko smo vas obvestili o spremembi Cene, vam bomo povrnili vsa vplačana sredstva takoj, ko bo to razumno mogoče (v vsakem primeru pa v štirinajstih (14) dneh po preklicu).

 

Ob naročilu je potrebno plačati predplačilo v višini 500€ ( z DDV), označeno na spletnem mestu. Ko bo vozilo pripravljeno v centralnem skladišču v Sloveniji boste pozvani k plačilu preostalega zneska kupnine. Nakazilo mora biti v enkratnem znesku in enako točnemu pogodbenemu znesku ter mora vsebovati referenčno številko naročila, navedeno na potrdilu o naročilu, ki ga je Stranka prejela po elektronski pošti.

Vozilo bo odposlano iz centralnega skladišča v Sloveniji , ko Kupec poravna celotno kupnino.

V primeru zamude s plačilom kupnine lahko prodajalec odstopi od naročila, če kupec kljub pozivu, ki ga Prodajalec pošlje Kupcu z elektronskim sporočilom, ne poravna svojih obveznosti v dodatnem 8 dnevnem roku, ali če kupec ne prevzame pošiljke. 

 

5. DOSTAVA VOZILA

Dostava se opravi na kraju in na način, ki ga je Stranka izbrala ob naročilu, in sicer:

-           na izbrani naslov na območju Slovenije;

-           pri izbranemu partnerju AMI.

 

Rok dostave Dostava bo praviloma opravljena najpozneje do skrajnega roka dostave, ki je naveden na Spletnem mestu ob Naročilu, oziroma, kot ga potrdi Prodajalec, ko Vozilo prispe v Slovenijo; v vsakem primeru je dostava možna le pod pogojem, da je naročeno vozilo AMI v celoti plačano. V primeru spremembe naročila na zahtevo Stranke ali v primeru višje sile ali spremenjenih okoliščin po veljavni zakonodaji in sodni praksi, ali kateregakoli dogodka, na katerega ne moremo vplivati, kot npr. požar, poplava, zaseg, stavke, itd., pri proizvajalcu, njegovih dobaviteljih ali podizvajalcih, se lahko skrajni rok dostave prestavi za dva (2) meseca. V primeru prekoračitve skrajnega roka boste obveščeni, kakor tudi o časovnem okviru predvidene dostave. Izrecno je poudarjeno, da prodajalec ne odgovarja za morebitne posledice zamude.

 

Dokumentacija Pridržujemo si pravico, da predaje Vozila Ami ne izvršimo, če vas ob dostavi ne moremo identificirati kot kupca, zato  bo dostavljavec oziroma partner AMI  pred prevzemom preveril skladnost spodaj navedenih dokumentov s podatki, ki so bili posredovani po spletu.

 

V ta namen bo od kupca zahtevana naslednja dokumentacija:

-          veljavni osebni dokument;

-           dokazilo o naročilu; potrjeno naročilo z navedeno številko šasije (VIN).

Če je Stranka pravna oseba, mora vnaprej obvestiti prodajalca o tem, kdo bo prevzel vozilo. Predložiti je potrebno naslednje dokumente:

-           redni izpisek AJPES in

-          original pooblastilo zakonitega zastopnika, če slednji ne bo osebno prevzel vozila.

 

V obeh primerih je potrebno predložiti tudi

-           druge dokumente, ki so bili po oddaji naročila od stranke zahtevani prek elektronske pošte.

 

Dostavljavec vozila lahko naredi kopije teh dokumentov.

Ob dostavi Dostavljavec in Stranka podpišeta dobavnico, od katere vsak obdrži po en izvod.

 

Prenos tveganj in lastništva na kupca se izvrši ob prevzemu Vozila.

 

Neuspešna dostava:

Dostava ne bo izvršena, če

(a)    ob prihodu na vaš naslov ni prostega in varnega mesta, kjer bi lahko naš dostavljavec raztovoril vaše vozilo Ami, in/ali če

(b)     razmere na vašem domačem naslovu ne ustrezajo razumnim zdravstvenim in varnostnim standardom ali če bi naš dostavljavec pri dostavi tvegal poškodbe ali smrt.

 

Če ob dogovorjenem času in datumu ne boste osebno prisotni na domačem naslovu, da bi prevzeli svoje novo vozilo Ami, vam bomo pustili obvestilo, v katerem vas bomo obvestili o poskusu dostave in o tem, kako se lahko dogovorite za drugo dostavo ali prevzem.

 

V primeru neuspešne dostave na dom ali izbrani naslov iz kateregakoli razloga na vaši strani vas bomo kontaktirali za nadaljnja navodila. Morebitno dodatno dostavo vam lahko zaračunamo po ceni, ki vam bo sporočena.

Če kljub našim razumnim prizadevanjem ne moremo stopiti v stik z vami ali ponovno urediti dostave ali prevzema v 7 delovnih dneh od datuma prvotnega poskusa dostave, lahko odstopimo od pogodbe, nastale stroške pa odbijemo od vračila vplačanih sredstev.

 

Če Prodajalec prekorači skrajni rok dobave (eventualno podaljšan za 2 meseca v primeru, ki ga opredeljuje odstavek Rok dostave) lahko Stranka prekliče naročilo.

 

6. PRAVICE POTROŠNIKA DO PREKLICA NAROČILA - ODSTOPA OD POGODBE

Poleg primerov, določenih v teh Splošnih pogojih, ima Stranka, ki je Potrošnik, dodatno pravice, opredeljene spodaj. Za uveljavljanje teh pravic mora Potrošnik obvestiti družbo C Automobil Import d.o.o. o svoji odločitvi o preklicu oz. odstopu od pogodbe z nedvoumno izjavo (na primer z elektronskim sporočilom, poslanim z elektronskega naslova, ki ga je navedla ob oddaji Naročila), pri čemer uporabi kontaktne podatke te družbe, navedene na spletnem mestu Store AMI. Uporabi lahko besedilo iz Priloge 1 k tem Splošnim pogojem, vendar to ni obvezno. Navesti mora svoje kontaktne podatke, datum in številko naročila.

 

Potrošnik ima:     

 • pravico do brezplačnega preklica naročila pred prevzemom Vozila, kadarkoli in brez navedbe razloga.

Preklic stopi v veljavo, ko Potrošnik prejme potrdilo o prejemu. Odstopna izjava šteje za pravočasno, če jo potrošnik pošlje v roku 14 (štirinajstih) koledarskih dni po obvestilu o preklicu. Prodajalec bo povrnil potrošniku vplačana sredstva v celoti, če od naročila odstopi v 14 (štirinajstih) koledarskih dneh po naročilu; kasneje pa bo v primeru, da so nastali stroški s pripravo Vozila, le-te odštel od vplačanega pologa.

Možnost preklica naročila brez razloga in brez stroškov ni na voljo pravnim osebam.

 

 •   Pravico do odstopa od pogodbe po prevzemu Vozila

Odstopni rok: Potrošnik lahko svojo pravico do odstopa od pogodbe brez obrazložitve uresniči v 14 (štirinajstih) koledarskih dneh po prevzemu Vozila Ami. Odstopni rok prične teči z dnem, ko potrošnik pridobi dejansko posest nad Vozilom. 

 

Potrošnik je seznanjen, da :

 

(a)       Vozilo Ami mora biti vrnjeno  na dogovorjen kraj, datum in ob uri prevzema ali vračila (odvisno od primera)  vozila Ami, vendar najkasneje v roku 14 (štirinajstih) koledarskih dni od podaje odstopne izjave, sicer potrošnik izgubi pravico do odstopa.

 

(b)       Ob vračilu se vozilo Ami pregleda. Vozilo Ami mora biti vrnjeno v stanju, v kakršnem je bilo takrat, ko vam je bilo prvotno izročeno. To pomeni v enakem tehničnem stanju in brez poškodb v notranjosti, zunanjosti ali na mehanskih delih vozila Ami. V nasprotnem primeru ima Prodajalec od dolžnega vračila pravico obdržati znesek, ki ustreza ceni popravil.

 

(c)       Vso dokumentacijo, ki je bila ob dobavi priložena vozilu Ami, je treba vrniti hkrati z vozilom Ami. Pridržujemo si pravico, da od zneska, ki vam ga povrnemo, odštejemo vse stroške, ki so nastali zaradi zamenjave nevrnjene dokumentacije.

 

(e)       Odgovorni ste, da je vozilo Ami zavarovano in da je do vrnitve vozila Ami plačana morebitna cestna taksa ter vse druge obveznosti in/ali odgovornosti, povezane z uporabo vozila Ami, ki so nastale v času, ko je bilo vozilo Ami v vaši lasti. Pridržujemo si pravico do odbitka vseh stroškov, ki nam nastanejo v zvezi s temi obveznostmi ali odgovornostmi.

 

(f)        Potrošnik je dolžan ob vračilu Vozila in pred vračilom kupnine zagotoviti vse dokumente, potrebne za prepis lastništva vozila (potrdilo o odjavi vozila, prometno dovoljenje). Stroški prepisa bremenijo Potrošnika.

 

(g)       Če Potrošnik vrne Vozilo AMI s prevoženimi več kot 100 kilometri, Prodajalec od vračila kupnine odbije znesek, ki je enak amortizaciji vozila AMI, nastali zaradi prekoračitve prevoženih 100 kilometrov.

 

V primeru odstopa od pogodbe in ob upoštevanju morebitnih zgoraj navedenih odbitkov, družba C AUTOMOBIL IMPORT d.o.o. povrne vsa plačila, prejeta od Potrošnika brez prekomernega odlašanja in v vsakem primeru najkasneje v štirinajstih (14) dneh od vračila Vozila AMI partnerju. Povračilo kupnine se izvede z istim plačilnim sredstvom, ki ga je Potrošnik uporabil pri začetni transakciji, razen drugačnega izrecnega dogovora.

 

Stranka mora vozilo vrniti AMI partnerju brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje štirinajst (14) dni po tem, ko je sporočila svojo odločitev o odstopu od Pogodbe. Vozilo mora biti vrnjeno vrnjeno k partnerju AMI, katerega seznam je na voljo na spletnem mestu Store AMI. V primeru, da Stranka vozila AMI ne vrne sama, temveč se za to obrne na prevoznika, stroške prevoza krije Stranka. Višina teh stroškov je odvisna od razdalje in izbranega prevoznika.

 

 

Ob vračilu Vozila se opravi pregled in sestavi zapisnik. Od povračila bomo odšteli znesek, ki je potreben za vračilo Vozila v stanje, kakršno je bilo v trenutku dostave, vključno, a ne omejeno na:

 • nadomestilo za uporabo v višini 0,55 EUR na kilometer, če ste z vašim Vozilom prevozili več kot 100 kilometrov;
 • stroške popravila za vsakršno škodo na zunanjem in/ali notranjem delu Vozila;
 • stroške čiščenja v primeru madežev, umazanije, vonjav ali onesnaženja, ki ga gre pripisati vaši uporabi, ki presega razumno pričakovano uporabo glede na naravo, značilnosti ali delovanje Vozila;
 • administrativne in/ali pravne stroške, ki so potrebni za prenos lastništva Vozila k nam, če ne vrnete Vozila s potrebno dokumentacijo.

 

7. GARANCIJE IN ODGOVORNOST

Nič v teh Pogojih ne izključuje, omejuje (ali je namenjeno izključevanju ali omejevanju) naše odgovornosti za (a) smrt ali telesno poškodbo, ki jo povzročimo mi ali naši zaposleni, zastopniki ali podizvajalci, (b) goljufijo ali goljufivo zavajanje z naše strani ali naših zaposlenih, ali (c) kršitev vaših zakonskih pravic v zvezi z vašim nakupom vozila Ami.

 

Za vaše vozilo Ami velja standardna komercialna garancija proizvajalca CITROËN:

 • garancija za vozilo - 2 leti brez omejitve kilometrov in
 • garancija za baterijo - 3 leta ali 40.000 km (kar nastopi prej).

 

Več podrobnosti je na voljo v dokumentaciji o komercialni garanciji, ki je priložena Vozilu Ami. Razen v primeru uveljavljanja komercialne garancije sta odgovornost in garancija Prodajalca v primeru okvare ali nepravilnosti, ki doleti vozilo, strogo omejena na zakonske obveznosti, od katerih ni mogoče odstopati.

Če ste potrošnik, vam komercialna garancija proizvajalca omogoča pravice, ki so dodane k obveznim garancijskim pravicam, ki vam pripadajo v skladu z veljavno zakonodajo, v obsegu, ki jih ni mogoče spremeniti, na njih vplivati ali jih nadomestiti.

 

V okviru Garancije za brezhibno delovanje jamčimo, da vaše Vozilo izpolnjuje specifikacije in da ima lastnosti, ki so navedene v garancijskem listu.

 

8. INFORMACIJE O PRITOŽBENEM POSTOPKU PRI PODJETJU

V primeru reklamacij zaradi vsakršnih napak vas vabimo, da nam brez odlašanja posredujete obvestilo o napakah, ki ste jih izkusili znotraj upoštevnega garancijskega obdobja. Obvestilo naslovite na Službo za stike s strankami z naslednjimi podatki:

 • vaše ime in kontaktne podatke;
 • VIN;
 • datum dostave Vozila;
 • trenutno kilometrino;
 • opis napake, ki ste jo izkusili; in
 • zgodovino poskusov, ki ste jih izvedli, da bi vam mi razrešili problem, ali pa število popravil ali storitev, ki niso bile izvedene s strani pooblaščenega serviserja AMI Citroën.

 

Vašo reklamacijo naslovite na Službo za stike s strankami.

 

V primeru spora, razhajanj ali nasprotovanj, ki bi obstajala med vami in nami, se vi in mi zavezujemo, da bomo raziskali vse možnosti za izvensodno poravnavo. Če izvensodna poravnava ni dosežena, se vi in mi zavezujemo, da bomo vsak takšen spor, razhajanje ali nasprotovanje razreševali pred pristojnim sodiščem. 

 

9. PRAVO, KI SE UPORABLJA  – SODNA PRISTOJNOST

Razmerje med strankama ureja slovensko pravo.

V primeru, da med strankama ne pride do sporazumne rešitve spora zaradi interpretacije pogodbenih določil ali izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, bo spor predložen v obravnavo stvarno in krajevno pristojnemu sodišču.

Če je Stranka pravna oseba, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Verzija: 24. oktober 2023

 

 

 

 

PRILOGA 1 - PRAVICA DO PREKLICA NAROČILA - VZORČNO BESEDILO (za potrošnike)

 

V vednost družbi C AUTOMOBIL IMPORT d.o.o.

 

 

Spodaj podpisani vas obveščam(o), da preklicujem(o) naslednje naročilo: 

 

Datum in številka naročila (navedena v e-poštnem sporočilu o potrditvi naročila):  ________________________________________________           

 

Naziv izdelka:   ________________________________________________           

 

Skupna cena izdelka z DDV:  ________________________________________________           

 

Ime in priimek potrošnika(ov):  ________________________________________________           

 

Naslov potrošnika(ov):  ________________________________________________           

 

Datum:  ________________________________________________           


Podpis potrošnika(-ov) (v primeru obvestila v tiskani obliki)

 

 ________________________________________________